santa appeal 2020

Bydd Apêl Siôn Corn y Cyngor 2020 AR AGOR am wythnos ychwanegol wrth i bobl barhau i roi tocynnau rhodd, gan ddod â hwyl yr ŵyl i blant Rhondda Cynon Taf adeg y Nadolig eleni.

Mae'r Apêl Siôn Corn flynyddol bob amser yn llwyddiant ysgubol, gyda miloedd o anrhegion yn cael eu rhoi i sicrhau bod modd i bob plentyn gael anrheg adeg y Nadolig. Serch hynny, mae'r Nadolig eleni'n mynd i fod yn wahanol iawn i ni i gyd.

Dyma pam rydyn ni'n gofyn i'n preswylwyr a busnesau caredig roi tocynnau rhodd yn lle rhoi anrhegion newydd i Apêl Siôn Corn 2020.

Bydd ein llinellau Apêl Siôn Corn bellach ar agor tan ddydd Gwener 4 Rhagfyr.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein preswylwyr, busnesau, elusennau a sefydliadau wedi rhoi miloedd o anrhegion i blant a fyddai, o bosibl, heb dderbyn anrheg i'w hagor ar fore Nadolig.

Ond diolch i haelioni eraill, mae pob un o'r plant gafodd eu nodi gan weithwyr cymdeithasol Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi derbyn o leiaf un anrheg ar fore Nadolig. Roedd pob un o'r anrhegion wedi'u dewis yn arbennig ar gyfer y plant, gan ystyried eu hoedran.

Y llynedd, cafodd dros 3,000 o anrhegion eu dosbarthu, diolch i'r haelioni anhygoel.

Eleni, fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau Covid-19, dydy hi ddim yn bosibl rhoi teganau go iawn i Apêl Siôn Corn 2020.  Eleni, rydyn ni'n gofyn i chi roi tocyn rhodd i'w wario ar-lein neu mewn siop.

Rhowch Docyn Rhodd Heddiw  https://www.smythstoys.com/physicalGift

Rhowch Docyn Rhodd Heddiw  https://www.one4all.com/retailer/spend-online.html?p=1

Cyfeiriad dychwelyd:

Gwasanaethau i Blant CBSRhCT

Tŷ Catrin

Uned 1

Ystâd Ddiwydiannol Hen Lofa'r Maritime

Pontypridd

CF37 1NY

Mae cefnogi Apêl Siôn Corn y Cyngor yn hawdd - y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw e-bostio: gwasanaethauigwsmeriaid@rctcbc.gov.uk neu ffonio 01443 425025 a rhoi gwybod i gorachod Siôn Corn sawl plentyn hoffech chi brynu tocyn rhodd ar ei gyfer.

Yna, byddan nhw'n anfon enw ac oedran plentyn atoch chi.  Bydd yr enw rydych chi'n ei dderbyn yn enw amgen, er mwyn diogelu hunaniaeth y plentyn, ond bydd yr enw yn cynrychioli plentyn go iawn yn Rhondda Cynon Taf.

Mae modd i chi ffonio neu e-bostio a rhoi anrheg tan ddydd Gwener 4 Rhagfyr. Nodwch y bydd y llinellau ar agor rhwng 9.30am a 4.30pm o ddydd Mawrth i ddydd Gwener.

Meddai'r Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant: Rydyn ni'n byw trwy gyfnod anodd iawn.  Dyma gyfnod torcalonnus i lawer a chyfnod o ansicrwydd mawr.

“Mae angen i ni feddwl am eraill yn fwy nag erioed adeg y Nadolig eleni, ac mae'r Apêl Siôn Corn flynyddol yn ffordd wych o ddod â gwên i wynebau plant a fyddai, o bosibl, heb dderbyn anrheg eleni.

“Rwy'n falch iawn o fod yn gysylltiedig ag Apêl Siôn Corn y Cyngor unwaith eto eleni a dyma annog cynifer o unigolion, grwpiau elusennol, sefydliadau a busnesau â phosibl i gymryd rhan a'n helpu ni unwaith eto i'w gwneud yn llwyddiant ysgubol.

"Mae'r apêl yma bellach yn draddodiad poblogaidd a llwyddiannus yn Rhondda Cynon Taf, ac mae miloedd o anrhegion wedi cael eu dosbarthu i nifer fawr o blant sy'n llai ffodus nag eraill dros y blynyddoedd.

“Bydd y Nadolig yma'n wahanol iawn i ni i gyd, ond helpwch ni i ddod â gwên i wynebau nifer fawr o blant ar fore Nadolig.  Diolch i haelioni a charedigrwydd anhygoel pobl Rhondda Cynon Taf, bydd modd i ni wneud gwahaniaeth unwaith eto y Nadolig yma - gyda'n gilydd, byddwn ni'n llwyddo!”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 26th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.