santa appeal 2020

Mae hi wedi bod yn flwyddyn heb ei thebyg, ond bydd Siôn Corn yn dal i ddod â hwyl yr ŵyl i blant Rhondda Cynon Taf y Nadolig yma.

Mae Apêl Siôn Corn flynyddol y Cyngor bob amser yn llwyddiant ysgubol, gyda miloedd o deganau newydd yn cael eu rhoi i sicrhau bod modd i bob plentyn gael anrheg adeg y Nadolig. Fodd bynnag, bydd tymor y Nadolig yn wahanol iawn i ni i gyd y flwyddyn yma.

Dyma pam rydyn ni'n gofyn i'n trigolion a'n busnesau caredig roi tocynnau rhodd i Apel Siôn Corn 2020, yn lle rhoi teganau newydd.

Bydd Llinellau Apêl Siôn Corn 2020 ar agor o 10 Tachwedd tan 27 Tachwedd

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'n trigolion, busnesau, elusenau a sefydliadau lleol wedi rhoi miloedd o anrhegion i blant a fyddai, o bosibl, heb dderbyn anrheg i'w hagor ar fore Nadolig.

Ond diolch i haelioni eraill, mae pob un o'r plant gafodd eu nodi gan weithwyr cymdeithasol Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi derbyn o leiaf un anrheg ar fore Nadolig. Roedd pob un o'r anrhegion wedi'u dewis yn arbennig ar gyfer y plant, gan ystyried eu hoedran.

Y llynedd, cafodd dros 3,000 o anrhegion eu dosbarthu, diolch i'r haelioni anhygoel.

Eleni, fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau Covid-19, dydy hi ddim yn bosibl rhoi teganau go iawn i Apêl Siôn Corn 2020. Eleni, rydyn ni'n gofyn i chi roi tocyn rhodd i'w wario ar-lein neu mewn siop.

Rhowch Docyn Rhodd Heddiw  https://www.smythstoys.com/physicalGift

Rhowch Docyn Rhodd Heddiw https://www.one4all.com/retailer/spend-online.html?p=1

Cyfeiriad dychwelyd:

Gwasanaethau i Blant CBSRhCT

Tŷ Catrin

Uned 1

Ystad Ddiwydiannol Hen Lofa'r Maritime

Pontypridd

CF37 1NY

Mae cefnogi Apêl Siôn Corn y Cyngor yn hawdd - y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw e-bostio: gwasanaethauigwsmeriaid@rctcbc.gov.uk neu ffonio 01443 425025 a rhoi gwybod i gorachod Siôn Corn sawl plentyn hoffech chi brynu tocyn rhodd ar ei gyfer.

Yna, byddan nhw'n anfon enw ac oedran plentyn atoch chi. Bydd yr enw rydych chi'n ei dderbyn yn enw amgen, er mwyn diogelu hunaniaeth y plentyn, ond bydd yr enw yn cynrychioli plentyn go iawn yn Rhondda Cynon Taf.

Mae modd i chi ffonio neu e-bostio a rhoi anrheg tan ddydd Gwener 27 Tachwedd. Nodwch y bydd y llinellau ar agor rhwng 9.30am a 4.30pm o ddydd Mawrth i ddydd Gwener.

Meddai'rCynghorydd Tina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant: "Rydyn ni'n byw trwy gyfnod anodd iawn. Dyma gyfnod torcalonnus i lawer a chyfnod o ansicrwydd mawr.

“Mae angen i ni feddwl am eraill yn fwy nag erioed adeg y Nagolig eleni, ac mae'r Apêl Siôn Corn flynyddol yn ffordd wych o ddod â gwên i wynebau plant a fyddai, o bosibl, heb dderbyn anrheg eleni.

“Rwy'n falch iawn o fod yn gysylltiedig ag Apêl Siôn Corn y Cyngor unwaith eto eleni a dyma annog cynifer o unigolion, grwpiau elusennol, sefydliadau a busnesau â phosibl i gymryd rhan a’n helpu ni unwaith eto i'w gwneud yn llwyddiant ysgubol.

"Mae'r apêl yma bellach yn draddodiad poblogaidd a llwyddiannus yn Rhondda Cynon Taf, ac mae miloedd o anrhegion wedi cael eu dosbarthu i nifer fawr o blant sy'n llai ffodus nag eraill dros y blynyddoedd.

“Bydd y Nadolig yma'n wahanol iawn i ni i gyd, ond helpwch ni i ddod â gwên i wynebau nifer fawr o blant ar fore Nadolig. Diolch i haelioni a charedigrwydd anhygoel pobl Rhondda Cynon Taf, bydd modd i ni wneud gwahaniaeth unwaith eto y Nadolig yma - gyda'n gilydd, byddwn ni'n llwyddo!”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 19th Tachwedd 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.