Skip to main content

Ogof Siôn Corn wedi'i ganslo ar gyfer 2020

glory xmas

Yn anffodus, o ganlyniad i'r pandemig COVID-19 parhaus, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi bod Ogof Siôn Corn yn Nhaith Pyllau Glo Cymru wedi'i ganslo ar gyfer 2020 er mwyn cadw'r cyhoedd yn ddiogel.

Taith Pyllau Glo Cymru

Fis diwethaf, cyhoeddodd y Cyngor y byddai pob achlysur sy'n cael ei gynnal gan yr Awdurdod Lleol, tan ddiwedd 2020 o leiaf, yn cael ei ganslo. Mae'r rhain yn cynnwys y rhaglen o achlysuron Nadolig flynyddol sy'n cael eu cynnal yng nghanol prif drefi RhCT a hynny oherwydd bod cyfyngiadau cyfredol Llywodraeth Cymru yn sgil pandemig COVID-19 yn parhau i atal torfeydd mawr o bobl rhag ymgynnull.

Er gwaethaf hyn, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau bod cyfnod yr ŵyl yn mynd yn ei flaen gyda rhywfaint o normalrwydd i'n trigolion ar ôl blwyddyn ddigynsail ac eithriadol o anodd. Bydd y gyllideb sy'n cael ei dyrannu i gynnal rhaglen digwyddiadau'r Nadolig yn helpu i gefnogi addurniadau ac arddangosfeydd ychwanegol yng nghanol prif drefi’r Fwrdeistref Sirol.

Wedi ei bostio ar 03/11/20