Dywedodd Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Andrew Morgan: “Heddiw, mae’r Cyngor wedi cyhoeddi bod £25,000 wedi’i ddyrannu i gefnogi banciau bwyd lleol a chymorth iechyd meddwl yn ystod cyfnod y cyfyngiadau "Atal Byr” cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru, a'r wythnosau sy'n dilyn hynny. 

“Mae'r ddau wasanaeth yma'n chwarae rhannau hanfodol yn ein cymunedau ac maen nhw wedi dod o dan bwysau sylweddol oherwydd effeithiau parhaus y pandemig COVID-19, ac yn anffodus mae disgwyl i hyn waethygu dros yr wythnosau nesaf.

“Oherwydd cyhoeddiad heddiw, bydd banciau bwyd ar draws RhCT yn derbyn cymorth ariannol a / neu gyflenwad o eitemau bwyd gwerth £10,000, tra bod y Cyngor hefyd yn sicrhau bod staff a cherbydau ar gael i gynorthwyo darparwyr i sicrhau bod modd dosbarthu nwyddau i'r rheini mewn angen.

“Bydd y £15,000 arall yn rhoi cymorth ychwanegol i ddarpariaeth iechyd y meddwl dros yr wythnosau i ddod, gyda £5,000 o gyllid allanol gan Trivallis, y darparwr tai cymdeithasol mwyaf yn RhCT, ac hoffwn i estyn fy niolch amdano.  Bydd y Cyngor yn comisiynu'r trydydd sector i ddarparu hyn trwy gymorth un-i-un ychwanegol yn lleol.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.