Tonyrefail roundabout A4119

Bydd cyfres o ymchwiliadau draenio yn cael eu cynnal ar A4119 / A4093 Cylchfan Tonyrefail o ddydd Llun yn rhan o baratoi cynllun gwella yn y dyfodol - sy'n gofyn am oleuadau traffig y tu allan i'r oriau brig.

Mae tagfeydd dyddiol ar adegau prysur ar y gylchfan lle mae'r A4119 yn cysylltu â'r A4093. Mae mesurau i wella'r gyffordd a chyflwyno darpariaeth teithio llesol yn cael eu hymchwilio, gyda chefnogaeth Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.

Bydd y gwaith ymchwilio sydd ar ddod yn dechrau o ddydd Llun, 26 Hydref, yn para tua phythefnos - i lywio'r gwaith dylunio ar gyfer unrhyw gynllun yn y dyfodol. Bydd yn cynnwys arolygon teledu cylch cyfyng o'r system ddraenio bresennol ger y gylchfan, sy'n gofyn am oleuadau traffig dros dro rhwng 9.00am a 3.30pm - gyda'r gwaith sydd ddim angen trefniadau rheoli traffig yn digwydd y tu allan i'r oriau hyn, rhwng 8am a 6pm.

Er bod rhywfaint o oedi i'r traffig yn anochel, bydd contractwr y Cyngor yn cymryd camau rhesymol i leihau hyn. Mae'r gwaith yn digwydd yn ystod cyfnod y cyfyngiadau 'atal byr' (23 Hydref - 9 Tachwedd) a ddylai leihau unrhyw darfu yn sylweddol. Fodd bynnag, os yw'r gwaith yn achosi oedi traffig annerbyniol, bydd y gwaith sy'n gofyn am oleuadau traffig yn cael ei symud i'r nos.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i drigolion lleol a defnyddwyr ffyrdd ymlaen llaw am eu cydweithrediad trwy gydol y gwaith yma.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.