ponty aberdare

Mae’r Cyngor wedi cyhoeddi heddiw y bydd modd parcio AM DDIM yng nghanol trefi Aberdâr a Phontypridd ar ôl 10am bob dydd o fore Sadwrn (Hydref 24) ymlaen ac am weddill 2020.

Mae'r cyhoeddiad wedi'i wneud yn dilyn y 'cyfnod atal byr' y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi yn ei le (o Hydref 23 tan 9 Tachwedd) er mwyn helpu i atal Covid-19 rhag lledaenu yn dilyn cynnydd mawr mewn achosion yng Nghymru.

Bydd modd parcio yn y meysydd parcio sy'n cael eu cynnal gan y Cyngor yn Aberdâr a Phontypridd AM DDIM ar ôl 10am bob dydd o ddydd Sadwrn, 24 Hydref hyd at 31 Ragfyr, 2020. Bydd modd parcio am ddim drwy'r dydd ar ddydd Sul ac ar Wyliau Banc yn ystod y cyfnod yma yn ôl yr arfer.

Mae'r cyhoeddiad heddiw hefyd yn parhau â menter parcio am ddim y Nadolig yn Rhondda Cynon Taf, lle mae'r Cyngor wedi bod yn atal taliadau ar ôl 10am yn ystod mis Rhagfyr am nifer o flynyddoedd. Mae hyn yn annog pobl i Siopa'n Lleol a chael golwg ar ein busnesau gwych ar y Stryd Fawr yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig — os yw'r amgylchiadau'n caniatáu eleni oherwydd pandemig y Coronafeirws.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Heddiw, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd modd parcio am ddim yn Aberdâr a Phontypridd ar ôl 10am bob dydd gan ddechrau ddydd Sadwrn yma sef diwrnod llawn cyntaf y cyfnod atal byr. Bydd yn parhau am y 10 wythnos nesaf hyd at Nos Galan.

“Bydd y mesur dros dro yma'n cefnogi busnesau yn ystod y cyfnod atal byr i ddechrau, trwy annog trigolion i siopa'n lleol wrth adael eu cartrefi am y rhesymau cyfyngedig hynny sy'n cael eu caniatáu — er enghraifft, prynu bwyd a meddyginiaeth — ac yn cefnogi gweithwyr allweddol nad oes modd iddyn nhw weithio gartref. Yn ystod yr wythnosau ar ôl y cyfnod atal byr, ei nod yw cynyddu masnach a chyflogaeth yn y ddwy dref, a chefnogi cyngor iechyd cyhoeddus i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus dim ond os yw'n hanfodol."
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.