Skip to main content

Dros 2,300 yn cofrestru ar gyfer Her Rithwir Nos Galan

nos galan

Wedi i'r cyfnod cofrestru ar gyfer Her Rithwir Nos Galan agor ddydd Iau 1 Hydref, mae dros 2,300 o redwyr eisoes wedi cofrestru ar gyfer yr achlysur rhithwir eleni!

Cofrestrwch nawr i sicrhau eich lle ar gyfer Her Rithwir Nos Galan.

Gyda bron i bob un o'r 2,000 lle cychwynnol wedi'u sicrhau ar ddiwrnod cyntaf y cyfnod cofrestru, cafodd 500 lle ychwanegol eu rhyddhau ddydd Gwener i ateb y galw.  

Rydyn ni'n annog unrhyw un sy'n ystyried ymuno â'r her 5km i gofrestru a sicrhau ei le cyn gynted ag sy'n bosibl. Pan fydd y 2,500 lle wedi mynd, bydd dim rhagor o lefydd ar gael.

£7.50 yw pris lle ar gyfer Her Rithwir Nos Galan. Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal drwy gydol mis Rhagfyr. Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at y canllaw Gwybodaeth i Chi.

Wedi ei bostio ar 05/10/20