Adoption Logo

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (Hydref 12-18) ac yn annog pobl i siarad am eu gobaith o fabwysiadu

Un o'r ffyrdd gorau o gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu yw clywed gan bobl sydd wedi bod trwy'r broses. I nodi Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu, mae podlediad a Truth Be Told: Adoption Stories wedi'i gynhyrchu ac mae grŵp o fabwysiadwyr o bob rhan o Gymru yn dod at ei gilydd i rannu eu profiadau, o'r camau cyntaf i gefnogaeth ôl-fabwysiadu.

Meddai'r Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar Faterion Plant: “Mae gan Gymru nifer cynyddol o blant sy’n aros i gael eu mabwysiadu ar hyn o bryd, sydd â'r gobaith o fod mewn amgylchedd teuluol diogel.

Mae pob plentyn yn haeddu’r hawl i fod yn rhan o deulu cariadus a gofalgar, a dyna pam mae Cyngor yn falch o gefnogi Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu unwaith eto.

Rwy’n siŵr y byddai llawer o’n preswylwyr yn ystyried mabwysiadu ac yn barod i wneud gwahaniaeth gydol oes i blentyn sydd heb, efallai, brofi hyn yn eu bywydau nac wedi cael yr un profiad â phlant eraill, y mae llawer yn ei gymryd yn ganiataol.

Mae yna lawer o gefnogaeth a chyngor ar gael ac rwy’n annog unrhyw un sy’n ystyried mabwysiadu plentyn i gysylltu â ni heddiw. Mae'n broses fanwl, ond mae'n un werth chweil - gallai eich penderfyniad wneud gwahaniaeth gwirioneddol i blentyn sy'n aros i gael ei fabwysiadu. "

 Gall y broses fabwysiadu fod yn ffordd hir ac emosiynol, ond mae'r wobr ar y diwedd yn goron ar y cyfan. Gwnewch eich ymchwil, siaradwch â'r bobl gywir a byddwch yn barod. Ar ôl i chi ddeall pob cam yn y broses fabwysiadu, bydd modd i chi fwynhau taith bersonol. Fyddwch chi ddim ar eich pen eich hun... rydyn ni yma i'ch helpu chi bob amser.

Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn hyrwyddo ac yn cefnogi arfer gorau wrth fabwysiadu ledled Cymru. Os ydych chi'n ystyried mabwysiadu neu os hoffech chi ragor o wybodaeth, ffoniwch 0800 023 4064 neu ewch i www.adoptcymru.com

#SiaradAmFabwysiadu

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.