nos galan

Mae cofrestru ar gyfer Rasys Nos Galan Rhithwir bellach wedi cau. Bu galw mawr am gyfleoedd i gymryd rhan a llenwodd pob un o'r 2,600 lle o fewn yr wythnos gyntaf!

Mae pandemig y coronafeirws a'r canllawiau cyfredol ynghylch torfeydd mawr wedi ei gwneud hi'n ofynnol i'r Rasys blynyddol gael eu cynnal mewn fformat gwahanol iawn (rhithwir) eleni. Caiff y cystadleuwyr cofrestredig gwblhau'r pellter o 5 cilomedr ar unrhyw bryd rhwng 1 Rhagfyr a 31 Rhagfyr. Mae modd gwneud hyn naill ai i gyd ar un achlysur, neu dros gyfnod hirach o amser drwy gydol mis Rhagfyr. Rhaid i gystadleuwyr recordio a chyflwyno tystiolaeth i garfan Nos Galan er mwyn derbyn eu medal a'u crys-t. 

Mae modd i chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar sut i gofnodi'ch tystiolaeth yn y canllaw Cofrestru ar-lein: Gwybodaeth i Chi.

Ar ôl cwblhau'r 5 cilomedr, bydd angen i chi gyflwyno'ch tystiolaeth ar-lein trwy www.nosgalan.co.uk, lle bydd angen i chi lenwi'r ffurflen dystiolaeth, a fydd ar gael yn fuan, a chynnwys eich rhif cofrestru. Yna bydd angen i chi lanlwytho tystiolaeth ffotograffig sy'n dangos eich pellter gorffenedig o 5 cilomedr. 

Os ydych chi'n rhedeg fel aelwyd, neu fel grŵp bach (gan gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf), bydd modd i chi gyflwyno un math o dystiolaeth gyda'r cyfranogwyr eraill yn cael eu hychwanegu at y ffurflen. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth: “Mae galw mawr am leoedd yn y ras bob amser ac rydyn ni'n falch iawn bod yr achlysur unigryw yma yn hanes Nos Galan wedi gweld y nifer uchaf erioed o gystadleuwyr yn bachu eu lle.

“Llenwyd y 2,000 o leoedd cychwynnol o fewn y ddau ddiwrnod cyntaf ar ôl i'r cofrestru agor. Llenwyd y dyraniadau pellach dilynol o 500 ac yna 100 o leoedd yn gyflym hefyd.

“Ar ran Pwyllgor Nos Galan, hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cofrestru am barhau i gefnogi'r Rasys gan sicrhau bod ysbryd Guto Nyth Brân yn parhau, er gwaethaf yr amgylchiadau digynsail rydyn ni'n byw trwyddyn nhw.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Hydref 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.