Skip to main content

Mae cofrestru ar gyfer y Rasys Nos Galan Rhithwir wedi cau

nos galan

Mae cofrestru ar gyfer Rasys Nos Galan Rhithwir bellach wedi cau. Bu galw mawr am gyfleoedd i gymryd rhan a llenwodd pob un o'r 2,600 lle o fewn yr wythnos gyntaf!

Mae pandemig y coronafeirws a'r canllawiau cyfredol ynghylch torfeydd mawr wedi ei gwneud hi'n ofynnol i'r Rasys blynyddol gael eu cynnal mewn fformat gwahanol iawn (rhithwir) eleni. Caiff y cystadleuwyr cofrestredig gwblhau'r pellter o 5 cilomedr ar unrhyw bryd rhwng 1 Rhagfyr a 31 Rhagfyr. Mae modd gwneud hyn naill ai i gyd ar un achlysur, neu dros gyfnod hirach o amser drwy gydol mis Rhagfyr. Rhaid i gystadleuwyr recordio a chyflwyno tystiolaeth i garfan Nos Galan er mwyn derbyn eu medal a'u crys-t. 

Mae modd i chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar sut i gofnodi'ch tystiolaeth yn y canllaw Cofrestru ar-lein: Gwybodaeth i Chi.

Ar ôl cwblhau'r 5 cilomedr, bydd angen i chi gyflwyno'ch tystiolaeth ar-lein trwy www.nosgalan.co.uk, lle bydd angen i chi lenwi'r ffurflen dystiolaeth, a fydd ar gael yn fuan, a chynnwys eich rhif cofrestru. Yna bydd angen i chi lanlwytho tystiolaeth ffotograffig sy'n dangos eich pellter gorffenedig o 5 cilomedr. 

Os ydych chi'n rhedeg fel aelwyd, neu fel grŵp bach (gan gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf), bydd modd i chi gyflwyno un math o dystiolaeth gyda'r cyfranogwyr eraill yn cael eu hychwanegu at y ffurflen. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Gwasanaethau Treftadaeth: “Mae galw mawr am leoedd yn y ras bob amser ac rydyn ni'n falch iawn bod yr achlysur unigryw yma yn hanes Nos Galan wedi gweld y nifer uchaf erioed o gystadleuwyr yn bachu eu lle.

“Llenwyd y 2,000 o leoedd cychwynnol o fewn y ddau ddiwrnod cyntaf ar ôl i'r cofrestru agor. Llenwyd y dyraniadau pellach dilynol o 500 ac yna 100 o leoedd yn gyflym hefyd.

“Ar ran Pwyllgor Nos Galan, hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cofrestru am barhau i gefnogi'r Rasys gan sicrhau bod ysbryd Guto Nyth Brân yn parhau, er gwaethaf yr amgylchiadau digynsail rydyn ni'n byw trwyddyn nhw.”

Wedi ei bostio ar 08/10/20