Bydd y ganolfan brofi COVID dros dro yn Y Pafiliynau, Cwm Clydach, CF40 2XX, ar agor ar gyfer apwyntiadau gyrru heibio ac ar droed dros y penwythnos (12-13 Medi). 

Oriau agor: 10.00am–4.30pm

Os na allwch chi drefnu apwyntiad ar gyfer prawf (os oes symptomau gyda chi) mae modd ichi alw heibio i'r ganolfan a bydd y swyddogion iechyd yn eich tywys trwy'r broses brofi ar y safle.

Bydd ymwelwyr i'r ganolfan brawf yng Nghwm Clydach, naill ai ymwelwyr mewn car neu ar droed, yn cael eu cadw ddigon pell wrth ei gilydd trwy drefniant llym - gan ganiatáu i bobl fynd yn syth adref ar ôl i'w prawf i hunanynysu a nes eu bod nhw'n derbyn canlyniad y prawf.

Oherwydd unrhyw gynnydd posibl yn y galw am brofion y penwythnos hwn, bydd swyddogion gorfodi ychwanegol ar y safle i sicrhau bod pawb sy'n aros yn cadw at bellter cymdeithasol. Rydyn ni'n annog pawb i ymddwyn yn gyfrifol wrth iddynt aros am brawf.

Dylai pobl sy'n cael canlyniad positif am COVID-19 barhau i hunanynysu am 10 diwrnod.

DIM OND pobl sydd â symptomau Coronafeirws AR HYN O BRYD ddylai gael prawf:

         Peswch newydd, parhaus

         Gwres uchel

Colli/newid blas/arogl

Gwisgwch orchudd wyneb wrth deithio i'r safle a dychwelyd adref.

Archebwch brawf yma 

Os oes angen cyngor arnoch ar sut i gael mynediad at brawf Coronavirus ffoniwch 01443 425020 (nid rhif ffion ar gyfer archebu prawf yw hwn)

 

Wedi ei bostio ar Dydd Sadwrn 12th Medi 2020