Skip to main content
Hafan>Trigolion>Oedolion a Phobl Hŷn

Oedolion a Phobl Hŷn

Adult-Social-Services-Care-and-Support
Manylion am sut y gall gwasanaethau gofal cymdeithasol roi cymorth a chefnogaeth i chi.
Learning-Disabilities

Sut i gysylltu â ni os ydych chi, neu rywun rydych chi'n nabod, angen gwybodaeth, cyngor neu gymorth gan wasanaeth Gofal Oedolion neu Wasanaeth Cymorth. 

Learning-Disabilities

Gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i chi i'ch cynorthwyo chi i fyw bywyd annibynnol yn eich cartref eich hunan.

Independence-and-Mobility
Gwasanaethau sy'n gefn ichi gymdeithasu a mynd o gwmpas o fan i fan.
Alternatives-to-living-in-your-home
Dewisiadau tai posibl eraill os nad yw byw gartref yn bosibl mwyach.
Staying-Safe
Gwybodaeth am gadw'ch hun a phobl eraill yn ddiogel, ac sut i roi gwybod am bryderon.
Caring-for-other-people
Cymorth a chefnogaeth yn gymorth i chi barhau i roi gofal.
Mental-Health
Gwybodaeth am wasanaethau iechyd meddwl i oedolion a phobl iau.
Care and support in wales banner
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau