Skip to main content
Hafan>Trigolion>Oedolion a Phobl Hŷn
Corona-Welsh-content (1)

Os ydych chi'n gorfod hunan-ynysu ar hyn o bryd a bod angen cymorth nad yw'n gymorth brys arnoch chi, mae'n bosibl bod modd ichi gael cymorth gan un o'r saith Canolfan Cydnerthedd Cymunedol sydd wedi'u sefydlu ar draws Rhondda Cynon Taf.

Oedolion a Phobl Hŷn

Adult-Social-Services-Care-and-Support
Manylion am sut y gall gwasanaethau gofal cymdeithasol roi cymorth a chefnogaeth i chi.
Learning-Disabilities

Sut i gysylltu â ni os ydych chi, neu rywun rydych chi'n nabod, angen gwybodaeth, cyngor neu gymorth gan wasanaeth Gofal Oedolion neu Wasanaeth Cymorth. 

Learning-Disabilities

Gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i chi i'ch cynorthwyo chi i fyw bywyd annibynnol yn eich cartref eich hunan.

Independence-and-Mobility
Gwasanaethau sy'n gefn ichi gymdeithasu a mynd o gwmpas o fan i fan.
Alternatives-to-living-in-your-home
Dewisiadau tai posibl eraill os nad yw byw gartref yn bosibl mwyach.
Staying-Safe
Gwybodaeth am gadw'ch hun a phobl eraill yn ddiogel, ac sut i roi gwybod am bryderon.
Caring-for-other-people
Cymorth a chefnogaeth yn gymorth i chi barhau i roi gofal.
Mental-Health
Gwybodaeth am wasanaethau iechyd meddwl i oedolion a phobl iau.
Care and support in wales banner
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau