• Eich manylion, y Cynhaliwr (Gofalwr);
  • Cyfeiriad