Skip to main content

Rhaglen Gwybodaeth a Chymorth i Gynhalwyr (CrISP)

Ydych chi'n gofalu am unigolyn â dementia?
Hoffech chi gael gwybod rhagor am ddementia?

Ymunwch â ni yn ein hachlysur Rhaglen Gwybodaeth a Chymorth i Gynhalwyr:

 • Dydd Mercher 23 Hydref a dydd Iau 24 Hydref 2019

 • 9.30am - 3.30pm

 • Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen,
  Pontypridd
  CF37 5LN

Cewch chi ragor o wybodaeth am y canlynol:

 • Beth yw dementia?
 • Cefnogi unigolyn sydd â dementia
 • Gwasanaethau lleol
 • Materion cyfreithiol ac ariannol
 • Gofalu amdanoch chi'ch hun

Bydd cyfle i chi hefyd gwrdd â chynhalwyr eraill, cael cymortha rhannu'ch profiadau.

Pe hoffech chi ragor o wybodaethneu gadw lle, ffoniwch GynllunCynnal y Cynhalwyr ar