Ydych chi'n gofalu am unigolyn â dementia?
Hoffech chi gael gwybod rhagor am ddementia?

Ymunwch â ni yn ein hachlysur Rhaglen Gwybodaeth a Chymorth i Gynhalwyr:

  • Dydd Mercher 24 Hydref a dydd Iau 25 Hydref 20189.30am - 3.30pm

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen,
Pontypridd
CF37 5LN

Cewch chi ragor o wybodaeth am y canlynol:

  • Beth yw dementia?
  • Cefnogi unigolyn sydd â dementia
  • Gwasanaethau lleol
  • Materion cyfreithiol ac ariannol
  • Gofalu amdanoch chi'ch hun

Bydd cyfle i chi hefyd gwrdd â chynhalwyr eraill, cael cymortha rhannu'ch profiadau.

Pe hoffech chi ragor o wybodaethneu gadw lle, ffoniwch GynllunCynnal y Cynhalwyr ar

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.