Skip to main content

Cymorthfeydd Cyfreithiol Am Ddim i Gynhalwyr

Mae Cynllun Cynnal y Cynhalwyr RhCT yn cynnal Cymhorthfa Gyfreithiol am ddim i gynhalwyr ar ddydd Iau olaf y mis.

Ydych chi'n gynhaliwr? Ydych chi'n gofalu am aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog? Hoffech chi gyngor cyfreithiol am ddim?

Fyddech chi'n ddiolchgar am gael cyfle i siarad â chyfreithiwr cymwys wyneb-i-wyneb am faterion megis:

  • Ewyllysiau
  • Profiant ac ymddiriedolaethau
  • Ffïoedd gofal
  • Atwrneiaeth
  • Unrhyw faterion cyfreithiol eraill mae rhaid i lawer o gynhalwyr ddelio â nhw?

 

Os byddech chi, beth am drefnu apwyntiad ymgynghori 40 munud cychwynnol am ddim mewn awyrgylch anffurfiol.

Bydd yr apwyntiadau i gyd yn: 

Cynllun Cynnal y Cynhalwyr Rhondda Cynon Taf,
11-12 Gelliwastad Road,

Pontypridd
CF37 2BW

I gadw lle neu am ragor o wybodaeth, ffoniwch Gynllun Cynnal y Cynhalwyr ar 01443 281463.

Rhaid trefnu ymlaen llaw.