Gall gofalu am rywun fod yn rhan fawr o'ch bywyd, ond mae'n anochel y bydd eich gwaith gofalu yn newid dros amser.

Gall hyn fod oherwydd bod y person rydych chi'n gofalu amdano wedi gwella a does dim angen cymorth arno bellach. Hefyd, efallai nad oes modd gofalu am y person yn ei gartref ei hun mwyach, neu fod y person hwnnw wedi marw. Beth bynnag yw'ch sefyllfa, mae'n bwysig sylweddoli nad ydych chi ar eich pen eich hun. Bydd hi'n anodd, ond gallwch chi ddod o hyd i gymorth a chefnogaeth.

Weithiau, gall rhannu'ch tristwch ag eraill, sydd wedi profi colledion tebyg, helpu.  Mae ein Grŵp Cyn-gynhalwyr yn cynnig cyfeillgarwch a chwmnïaeth, a bydd rhywun ar gael bob amser am sgwrs dros y ffôn.

Grŵp Cyn-gynhalwyr
Ffôn: 01443 491850

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.