Mae nifer o ganolfannau dydd i'w cael yn Rhondda Cynon Taf. Mae croeso i unrhyw un dros 50 oed eu mynychu. Dyma'r llefydd fydd yn rhoi'r cyfle i chi gwrdd â phobl newydd, gweld hen ffrindiau neu fwynhau gweithgaredd cymdeithasol megis dawnsio’r oes a fu, dosbarthiadau crefftau a bowlio dan do.

Mae pob un o'n canolfannau oriau dydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener,
10am - 4pm a gallen nhw gynnig y cyfleusterau canlynol:

  • Prydau bwyd a byrbrydau am bris gostyngol
  • Sesiynau bingo
  • Lolfa Deledu
  • Lolfa dawel ar gyfer gêm o gardiau a gemau bwrdd
  • Ystafelloedd y gall cylchoedd a chymdeithasau eu defnyddio

Am ragor o wybodaeth am ein Canolfannau Cymuned Oriau Dydd cysylltwch â Rheolwr y Canolfannau ar 01443 425544

Gweld holl Ganolfannau Cymuned Oriau Dydd RhCT ar fap

Canolfannau Cymuned Oriau Dydd yng Nghwm Rhondda

Canolfan Oriau Dydd Alec Jones,
Station Street, Y Porth CF39 9NR
Ffôn: 01443 687322

Canolfan Oriau Dydd Brynnar J. Jones
Rees Street, Y Gelli, CF41 7NF  
Ffôn: 01443 436661

Canolfan Oriau Dydd Nazareth House
Brook Street, Trewiliam,
CF40 1RE
Ffôn: 01443 433498

Canolfan Oriau Dydd Tŷ Teifi
Station Road, Y Maerdy,
CF43 4BE
Ffôn: (01443) 732641

 
Canolfannau Cymuned Oriau Dydd yng Nghwm Cynon

Canolfan Oriau Dydd Aberpennar,
Oxford Street, Aberpennar,
CF45 3HD
Ffôn: 01443 473361

Canolfan Dydd y Santes Fair,
Seymour Street, Aberdâr,
CF44 7BD
Ffôn: 01685 883352

Canolfannau Cymuned Oriau Dydd Taf-elái

Canolfan Oriau Dydd y Gilfach-goch
High Street, Y Gilfach-goch,
CF39 8SR
Ffôn: 01443 676997

Canolfan Oriau Dydd San Siôr
Mill Street,
Tonyrefail,
CF39 8AF Ffôn: 01443 671403

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.