Skip to main content

Canolfan Cymuned Gilfach-goch

Wedi'i reoli gan Garfan Datblygu’r Gymuned RhCT Gyda'n Gilydd, mae'r lleoliad yma'n cynnig prydau am bris gostyngol sy'n fwy ystyriol o'r hinsawdd ac amrywiaeth o weithgareddau i breswylwyr. Mae WiFi ac ystafell gyfarfod ar gael. Cysylltwch â'r ganolfan am ragor o wybodaeth.
Canolfan Cymuned Gilfach-goch 

High Street, Y Gilfach-goch,
CF39 8SR
Ffôn: 01443 676997