Mae nifer o ganolfannau dydd i'w cael yn Rhondda Cynon Taf. Mae croeso i unrhyw un dros 50 oed eu mynychu. Dyma'r llefydd fydd yn rhoi'r cyfle i chi gwrdd â phobl newydd, gweld hen ffrindiau neu fwynhau gweithgaredd cymdeithasol megis dawnsio’r oes a fu, dosbarthiadau crefftau a bowlio dan do.

Mae pob un o'n canolfannau oriau dydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener,
10am - 4pm a gallen nhw gynnig y cyfleusterau canlynol:

  • Prydau bwyd a byrbrydau am bris gostyngol
  • Sesiynau bingo
  • Lolfa Deledu
  • Lolfa dawel ar gyfer gêm o gardiau a gemau bwrdd
  • Ystafelloedd y gall cylchoedd a chymdeithasau eu defnyddio

Am ragor o wybodaeth am ein Canolfannau Cymuned Oriau Dydd cysylltwch â Rheolwr y Canolfannau ar 01443 425544

Gweld holl Ganolfannau Cymuned Oriau Dydd RhCT ar fap

Canolfannau Cymuned Oriau Dydd yng Nghwm Rhondda

 Canolfan Oriau Dydd Brynnar J. Jones 

Rees Street, Y Gelli,
CF41 7NF  
Ffôn: 01443 436661

 

Canolfan Oriau Dydd Nazareth House Canolfan Oriau Dydd Tŷ Teifi 

Brook Street, Trewiliam,
CF40 1RE
Ffôn: 01443 433498

Station Road, Y Maerdy,
CF43 4BE
Ffôn: (01443) 732641


Canolfannau Cymuned Oriau Dydd Taf-elái

Canolfan Oriau Dydd y Gilfach-goch 

High Street, Y Gilfach-goch,
CF39 8SR
Ffôn: 01443 676997

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.