Skip to main content
recycling992px-WELSH

Dod o hyd i'ch diwrnod casglu

Rhowch eich lleoliad isod i ddod o hyd i'ch dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Dod o hyd i'ch dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Nodwch eich lleoliad i ddod o hyd i'ch dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Pa mor aml mae eich biniau'n cael eu casglu?

  • Deunydd y mae modd ei ailgylchu (hynny yw, gwastraff bwyd, deunydd ailgylchu sych, cewynnau a gwastraff gwyrdd) - Pob wythnos
  • Bagiau du / gwastraff cyffredinol - Bob pythefnos
  • Does DIM  cyfyngiad ar nifer y bagiau ailgylchu CLIR, bagiau ailgylchu cewynnau a bagiau ailgylchu bwyd y mae modd eu rhoi allan BOB WYTHNOS - Rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau ailgylchu sy'n cael eu cynnig.
  • Fyddwn ni DDIM yn casglu unrhyw wastraff ychwanegol gan gartrefi sy'n cael casgliadau gwastraff bob pythefnos. Bydd angen i breswylwyr sicrhau bod digon o le ar gyfer y gwastraff yn y bin ar olwynion, a RHAID i'r bin gau.
  • Byddwn ni'n casglu 2 fag du YN UNIG o gartrefi sydd heb fin lle caiff sbwriel ei gasglu bob pythefnos. 

Rhoi eich bin a'ch bagiau du allan

Amser

Rhowch eich bin allan rhwng 7pm y noson gynt a 7am ar fore'ch diwrnod casglu arferol.

Lleoedd

Rhowch y bin wrth ymyl y pafin, gan wneud yn siŵr nad yw'n rhwystro llwybrau cerdded neu fannau mynediad pafin isel.

Dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, mae'n bosib y bydd cyfnodau o dywydd garw neu gyfnodau lle bydd rhaid cau gwasanaethau'n annisgwyl. Efallai hefyd y bydd eich diwrnod casglu gwastraff yn newid. Am ragor o fanylion, ewch i dudalen Tywydd Garw - Y diweddaraf am wasanaethau'r Cyngor. Does DIM newidiadau i ddiwrnodau casglu gwastraff yn dilyn Gwyliau Banc eraill.

Oedd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol?