Skip to main content
Hafan>Trigolion>Biniau ac Ailgylchu

Biniau ac Ailgylchu

Mae HOLL Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned Rhondda Cynon Taf bellach wedi ailagor, a byddan nhw ar agor am oriau hirach na'r arfer (8am-7.30pm) tan ddydd Sul 16 Tachwedd. O ddydd Llun 16 Tachwedd, byddan nhw dim ond ar agor o 8am tan 5.30pm).

Bin

Dod o hyd i'ch diwrnod casglu drwy ddefnyddio'n cyfleuster chwilio codau post

Bin

Gofyn am bin
Gwneud cais am fwyd newydd neu anifail cyfnewid, ar olwynion ar-lein.

Black-Bag
Dim ond hyn a hyn o fagiau du rydych chi'n cael rhoi allan ar y tro
Recycling-Bag

Gwybodaeth ynglŷn â ble gallwch chi gasglu bagiau ailgylchu yn lleol.

Sort-Recycling

Dod o hyd i'ch canolfan ailgylchu leol.

Sofa

Gwneud trefniadau i ni gasglu eitemau mawr trwy ddefnyddio ein system ar-lein.

Food-Bucket
Gweld rhestr o'r gwastraff mae modd ichi'i roi yn eich bagiau ailgylchu clir.
Report-a-Missed-Bin

Rhoi gwybod i ni am wastraff sydd heb ei gasglu.

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau