Faint o fagiau du caf i eu rhoi allan?

Mae cyfyngiad ar y nifer o fagiau du rydych chi'n cael rhoi allan ar gyfer eich casgliad sbwriel bob pythefnos.

  • Dim bin olwynion – 4 bag du (25 litr)
  • Bin olwynion bach (120 litr) – 1 bag ychwanegol (25 litr)
  • Bin olwynion mawr (240 litr) – Dim bagiau ychwanegol

Noder: Os oes gennych chi 2 fin olwynion, bydd hyn yn cael ei ystyried yn wastraff ochr a byddwn ni'n gofyn i chi symud eich ail fin. Mae'n bosibl y byddwn ni'n symud yr ail fin, os bydd angen.

Bydd Gwastraff Lludw yn cael ei gasglu mewn bagiau du canolig eu maint yn ychwanegol at y bagiau uchod. Cyn rhoi'r lludw mewn bag du, gwnewch yn siŵr ei fod e wedi oeri.

Pa fagiau du y bydd Cyngor RhCT yn eu casglu?

Ble bynnag yr ydych chi'n byw yn RhCT, byddwn ni ond yn casglu bagiau du maint safonol (25 litr).  Fydd unrhyw fag sy'n fwy na hynny ddim yn cael ei gasglu. Mae hynny'n cynnwys leinin du ar gyfer y biniau ar olwynion.

Beth fydd yn digwydd os oes gormod o fagiau du?

Fyddwn ni ddim yn casglu unrhyw fagiau du ychwanegol (ac eithrio gwastraff lludw) ac mae'n debygol y bydd Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff y Cyngor yn ymweld â chi.

Bydd y staff casglu yn gosod sticeri ar unrhyw fagiau du ychwanegol a bydd rhywun sy'n tramgwyddo dro ar ôl tro yn derbyn dirwy o £75.

Mae croeso i chi gysylltu â'n Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff am gyngor i'ch helpu i leihau eich gwastraff bagiau du ac ailgylchu rhagor o ddeunyddiau. Gweld rhagor o wybodaeth ar yr hyn sy'n mynd yn eich bin.

Sut gallwch chi leihau eich gwastraff bagiau du.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.