Rydyn ni bellach wedi ailddechrau casglu eitemau mawr, a byddwn ni'n cynnig gwasanaeth cyfyngedig am y tro er mwyn helpu ein preswylwyr ledled y Fwrdeistref Sirol. 

Nodwch: Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yma'n gyfyngedig a dim ond 'Eitemau Mawr Hanfodol i'r Cartref' fydd yn cael eu casglu, e.e. poptai, nwyddau gwyn (peiriant golchi, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell), matresi, soffas, teledu, byrddau cinio. Fyddwn ni DDIM yn casglu dodrefn i'r ardd/siediau.

  • Yn anffodus, does dim modd i ni gynnig casgliadau â chymorth ar hyn o bryd

Bellach, mae modd i chi drefnu i ni gasglu 'Eitemau Mawr Hanfodol i'r Cartref' YN UNIG. 

  • Nodwch: Dim ond  AR-LEIN y mae modd trefnu'r gwasanaeth  yma ac NID dros y ffôn.

 

Gwybodaeth ynghylch casgliadau

  • Nodwch: dim ond eitemau sydd ar y rhestr fydd yn cael eu casglu. Bydd unrhyw      eitemau ychwanegol yn cael eu gadael wrth ymyl y ffordd a FYDDAN NHW DDIM yn cael eu casglu
  • Mae angen gosod POB eitem yn eich man casglu biniau (y tu allan i'ch tŷ/eiddo ac nid y tu ôl i unrhyw gatiau) erbyn 7am ar ddiwrnod eich casgliad (bydd y dyddiad yma'n cael ei gadarnhau)
  • Mae ein staff casglu gwastraff yn gweithio yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol. Dyma ofyn i chi wneud yr un peth a chadw pellter o 2 fetr bob amser pan fydd gwastraff yn cael ei gasglu

Os ydych chi'n gwsmer gwastraff byd masnach neu'n landlord, ewch i'n tudalen Gwastraff Mawr Byd Masnach.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.