Skip to main content

Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned

ELF-Christmas-Recycling-1700x198
Er mwyn cael rhagor o le yn eich cartref dros y Nadolig, mae modd i chi fynd ag eitemau nad oes modd eu casglu o ymyl y ffordd, fel hen deganau, dillad neu nwyddau trydanol, i'ch Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned leol.

Mae'n canolfannau ni ar agor rhwng 8.00am a 5.30pm bob dydd ac eithrio 24 a 31 Rhagfyr pan fyddan nhw'n cau am 3.30pm. Bydd pob canolfan ar gau Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan, Dydd Calan gan ail-agor ar ddydd Llun 2 Ionawr 2023.

Tip opening times

Dydd Iau 22 Rhagfyr

Dim newid

Dydd Gwener 23 Rhagfyr

Dim newid

Dydd Sadwrn 24 Rhagfyr

8.00am – 3.30pm

Dydd Sul 25 Rhagfyr

AR GAU

Dydd Llun 26 Rhagfyr

AR GAU

Dydd Mawrth 27 Rhagfyr

Dim newid

Dydd Mercher 28 Rhagfyr

Dim newid

Dydd Iau 29 Rhagfyr

Dim newid

Dydd Gwener 30 Rhagfyr 

Dim newid

Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr

8.00am – 3.30pm

Dydd Sul 1 Ionawr 2023

AR GAU

Dydd Llun 2 Ionawr 2023

Gwasanaethau arferol yn ailddechrau

Bydd yr oriau agor arferol yn ailddechrau o ddydd Llun 2 Ionawr 2023.

Cofiwch ddidoli eich eitemau i'w hailgylchu yn ddeunyddiau papur, cardfwrdd, gwydr a metal ac ati cyn mynd i'r canolfannau. Bellach, dydyn nhw ddim yn derbyn bagiau ailgylchu cymysg na gwastraff bagiau du.

RHAID peidio â rhoi gwastraff gwyrdd, gan gynnwys coed Nadolig 'go iawn' mewn bag, a'u rhoi nhw i mewn i'r cynwysyddion.

Beth fydd fy Nghanolfan Ailgylchu yn y Gymuned leol yn ei dderbyn?

Bydd y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn derbyn coed Nadolig go iawn a rhai artiffisial. Cofiwch dynnu POB golau ac addurn oddi ar y goeden ymlaen llaw.