Bydd modd i chi drefnu bod eich coeden Nadolig go iawn yn cael ei chasglu gan y Cyngor o 12 Rhagfyr ymlaen. Byddwn ni'n casglu'ch coeden rhwng 2 Ionawr a 12 Ionawr. Ar ôl y cyfnod yma, bydd eich coeden yn cael ei chasglu yn rhan o'r gwasanaeth gwastraff gwyrdd arferol. 

Trefnu casgliad ar-lein:

Cewch drefnu casgliad drwy lenwi’r ffurflen ar-lein

Mae gwasanaeth casglu coed Nadolig ar gyfer 2017-2018 bellach wedi dod i ben.

Nodwch, does dim modd i ni gasglu coed artiffisial yn rhan o Wasanaeth Casglu Coed Nadolig y Cyngor. Rhaid i chi fynd â choed artiffisial i un o Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned y Cyngor, neu eu cynnwys nhw yn rhan o gasgliad eitemau mawr.

Trefnwch gasgliad drwy ffonio :

01443 425001

Nodwych:

  • Bydd y cyfnodau o amser sydd ar gael yn cael eu monitro gan y Cyngor bob dydd.
  • Bydd y casgliadau yma'n digwydd ar yr un diwrnod â'ch casgliad ailgylchu arferol.

Bydd raid i chi adael eich coed wrth y man casglu ailgylchu newydd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.