Gwasanaeth Casglu Coed Nadolig ar gyfer eu Hailgylchu

Bydd modd i chi drefnu bod eich coeden Nadolig go iawn yn cael ei chasglu gan y Cyngor o 10 Rhagfyr ymlaen. Byddwn ni'n casglu'ch coeden rhwng 31 Rhagfyr a 11 Ionawr. Ar ôl y cyfnod yma, bydd eich coeden yn cael ei chasglu yn rhan o'r gwasanaeth gwastraff gwyrdd arferol.

Trefnu casgliad ar-lein:

Mae modd i chi drefnu bod eich coeden Nadolig yn cael ei chasglu gan ddefnyddio'n ffurflen ar-lein.

Nodwch: does dim modd i ni gasglu coed artiffisial yn rhan o Wasanaeth Casglu Coed Nadolig y Cyngor. Rhaid i chi fynd â choed artiffisial i un o Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned y Cyngor, neu eu cynnwys nhw yn rhan o gasgliad eitemau mawr.

Trefnu dros y ffôn:

Ffoniwch 01443 425001

Nodwch:

  • Bydd y cyfnodau o amser sydd ar gael yn cael eu monitro'n rheolaidd gan y Cyngor.
  • Bydd y casgliadau ar yr un diwrnod â'ch casgliad ailgylchu deunyddiau sych diwygiedig a rhaid gadael coed yn eich man casglu ailgylchu arferol.
  • RHAID i drigolion drefnu amser ar gyfer casglu eu coeden o leiaf 24 awr cyn eu diwrnod casglu "arferol / diwygiedig".
  • Tynnwch unrhyw addurniadau/tinsel/goleuadau oddi ar eich coeden a'i thorri i mewn i ddarnau llai cyn ei rhoi mewn bag ailgylchu CLIR.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.