Skip to main content
Hafan>Trigolion>Biniau ac Ailgylchu>Trefniadau Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
welshchristmasrecycling992pxCY

Trefniadau Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi ei drefniadau ailgylchu ar gyfer y Fwrdeistref Sirol dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Bydd hyn yn eich helpu chi i ailgylchu cymaint ag sy'n bosibl dros yr ŵyl.

Dyma sawl awgrym defnyddiol a gwybodaeth bwysig y mae angen i chi'u gwybod mewn perthynas ag ailgylchu dros y Nadolig. Mae sawl gwasanaeth ar gael, gan gynnwys gwasanaeth casglu coed Nadolig i'w hailgylchu a rhestr o eitemau pwysig y mae modd eu hailgylchu - dyma bob dim mae angen i chi'i wybod!

ChristmasListIcon
Edrychwch ar restr o eitemau y mae modd eu hailgylchu dros y Nadolig.
ChristmasCollectionIcon
Edrychwch ar y newidiadau i ddiwrnodau casglu gwastraff a deunyddiau i’w hailgylchu a'r gwasanaeth casglu cewynnau dros y Nadolig.
Turkey-Icon

O ysgewyll dros ben i nionod picl, dewch o hyd i beth mae modd i chi ei ailgylchu yn eich cadi gwastraff bwyd dros y Nadolig.

ChristmasTreeIcon
Trefnwch amser ar gyfer casglu ac ailgylchu'ch coeden Nadolig.

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau