Skip to main content

Gwastraff Clinigol

Fydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ddim yn casglu Gwastraff Clinigol ar ôl 1 Rhagfyr, 2017. Bydd y casgliadau yma'n cael eu trosglwyddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Beth yw gwastraff clinigol?

  • Offer miniog meddygol (nodwyddau, chwistrellau neu offer miniog eraill) – sy'n cael eu cadw mewn biniau melyn.
  • Gwastraff clinigol peryglus (rhwymau neu glytiau wedi'u heintio â gwaed neu wastraff dialysis) – sydd wedi'i storio mewn bagiau gwastraff clinigol oren.

Gwastraff Bag Stoma / Cathetr a Cholostomi

Dydy gwastraff stoma, cathetr a cholostomi ddinm in gymwys ar gyfer casgliad gwastraff clinigol.  Dylai'r gwastraff yma gael ei rio mewn bagiau du.

Gwastraff Anymataliaeth

Mae modd i chi gofrestry ar gyfer y Cynllyn Ailgylchu Anymataliaeth wythnosol.  Dyma ble mae modd trefnu casgliadau gan Wasanaeth Anymatiaeth y Cyngor.  Bydd gwastraff un cael ei gasglu mewn bag porffor.  

Eitemau dydyn ni DDIM yn eu casglu

  • Thermomedrau.
  • Tabledi, cynnyrch fferyllol ac anadlwyr asthma diangen.

Mae modd dychwelyd yr eitemau yma i'ch fferyllfa leol.

Ewch i wefan y Bwrdd Iechyd Lleol am ragor o wybodaeth ynglŷn â Phrosesau Casglu Gwastraff Clinigol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

Sut mae trefnu i'r Cyngor gasglu gwastraff clinigol?

Os oes angen casglu gwastraff clinigol arnoch, cysylltwch â'r gwasanaethau cludo iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 0300 123 9208.