Skip to main content

Gwastraff Clinigol

Fydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ddim yn casglu Gwastraff Clinigol ar ôl 1 Rhagfyr, 2017. Bydd y casgliadau yma'n cael eu trosglwyddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Beth yw gwastraff clinigol?

  • Offer miniog meddygol (nodwyddau, chwistrellau neu offer miniog eraill) – sy'n cael eu cadw mewn biniau melyn.
  • Gwastraff clinigol peryglus (rhwymau neu glytiau wedi'u heintio â gwaed neu wastraff dialysis) – sydd wedi'i storio mewn bagiau gwastraff clinigol oren.

Nodwch:

Dydy cadachau anymataliaeth a gwastraff stoma, cathetr/colostomi ddim yn gymwys ar gyfer casgliad Gwastraff Clinigol. Mae modd gwaredu'r gwastraff yma mewn bagiau bin du cartref, sy'n cael eu casglu unwaith bob pythefnos.

Fodd bynnag, mewn achosion ble nad yw cleifion yn teimlo bod modd rheoli'r gwastraff fel hyn byddwn ni'n cynnig yr opsiynau canlynol:

Gwastraff Anymataliaeth

  • Mae modd i chi gofrestru ar gyfer y Cynllun Ailgylchu Anymataliaeth wythnosol. Dyma ble mae modd trefnu casgliadau gan Wasanaeth Cewynnau/Anymataliaeth y Cyngor.
  • Bydd gwastraff yn cael ei gasglu mewn bag porffor.

Eitemau dydyn ni DDIM yn eu casglu

  • Thermomedrau.
  • Tabledi, cynnyrch fferyllol ac anadlwyr asthma diangen.

Mae modd dychwelyd yr eitemau yma i'ch fferyllfa leol.

Ewch i wefan y Bwrdd Iechyd Lleol am ragor o wybodaeth ynglŷn â Phrosesau Casglu Gwastraff Clinigol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

Sut mae trefnu i'r Cyngor gasglu gwastraff clinigol?

Os oes angen casglu gwastraff clinigol arnoch, cysylltwch â'r gwasanaethau cludo iechyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 0300 123 9208.