Mae'n banciau ailgylchu (canolfan SORT) ni ar gael ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf, gan gynnwys meysydd parcio archfarchnadoedd, cilfachau, swyddfeydd a meysydd parcio'r Cyngor.

Gweld holl fanciau ailgylchu ar fap

Lleoliadau

Recycling bank locations
CyfeiriadEitemau

Abercwmbói 
Cardiff Road ger y Clwb Rygbi, Abercwmbói

Gwydr, Caniau

Abercynon 
Depo Adran y Priffyrdd Cyngor Rhondda Cynon Taf, Y Basn

Gwydr, Caniau

Abercynon
Canolfan Chwaraeon Abercynon, Parc Abercynon

Gwydr

Aberdâr 
Archfarchnad Asda, Tirfounder Field, gyferbyn â swyddfa Motaquote Insurance

Gwydr, Caniau, Cardfwrdd, Esgidiau, Llyfrau

Aberdâr
Swyddfeydd Aberdâr, Maes y Dre

Gwydr, Caniau

Aberpennar

Man concrit ar bwys y garejys, Ystad Bryn Ifor, Y Darren-las

Gwydr, Caniau

Aberpennar
Canolfan Bowlio Dan Do Cwm Cynon, Duffryn Road

Gwydr, Caniau, Papur, Cardfwrdd, Tecstiliau, Esgidiau

Cilfynydd

Ar bwys y feddygfa, Cilfynydd Road

Gwydr, Caniau

Coed y Cwm

Llain ar bwys mynediad Ystad Coed y Cwm

Gwydr, Caniau

Cwmaman

Institiwt Cwmaman Fforchaman Road

Gwydr, Caniau

Cwmaman
Maes parcio ar bwys rhif 25 a 27 Dan y Rhiw

Gwydr, Caniau

Cwm-bach

Clwb y Lleng Brydeinig Frenhinol Cwm-bach, Bethania Place

Gwydr, Caniau

Cwm-bach / Ynyscynon

Tafarn Ynyscynon, Cwmbach Road

Gwydr

Cwm Clydach
Llain gyferbyn ag Ysgol Babanod Cwm Clydach, Clydach Road

Gwydr, Caniau

Cwmdâr

Clwb Cymdeithasol y Glowyr, Dare Road

Gwydr, Caniau

Efail Isaf

Carpenter’s Arms, Heol Ffrwd Philip

Gwydr, Caniau

Hirwaun

Canolfan Cymuned Hirwaun, High Street

Gwydr, Caniau

Hirwaun

Tafarn Glancynon Inn, Swansea Road

Gwydr, Caniau, Cardfwrdd, Esgidiau 

Llanharan

Man ar bwys y cyfleusterau cyhoeddus, Rose Terrace

Gwydr, Caniau

Llanhari
Clwb Gweithwyr Llanhari, Elm Road

Gwydr, Caniau

Llanilltud Faerdref

Canolfan Cymuned Llanilltud Faerdref Crown Hill

Gwydr, Caniau

Llanilltud Faerdref

Tafarn Ship Inn, Crown Hill

Tecstilau, Esgidiau

Llantrisant

Maes Parcio Gwaun Rhiw'r Perrai

Gwydr, Caniau, Tecstilau, Esgidiau

Llantrisant

Canolfan Hamdden Llantrisant, Talbot Road

Gwydr, Caniau

Llwydcoed

Canolfan Cymuned Llwydcoed, Merthyr Road

Gwydr, Caniau

Pen-rhys

Tu cefn i Ganolfan Pen-rhys

Gwydr, Caniau

Pentre'r Eglwys

Cilfan ar hyd Station Road

Gwydr, Caniau

Pen-y-graig

Clwb Rygbi Pen-y-graig

Gwydr, Caniau

Pen-y-waun

Clwb Cymdeithasol Pen-y-waun, Gwladys Street

Gwydr, Caniau

Perthcelyn

Canolfan y Gymuned, Glamorgan Street

Gwydr, Caniau

Pont-y-clun

Clwb Athletau Pont-y-clun, Castan Road

Gwydr

Pontypridd

Archfarchnad, Ynysangharad Road

Gwydr, Caniau

Pontypridd

Pantygraigwen – Canolfan Gymuned Pantygraigwen

Gwydr, Caniau

Pontypridd
Clwb y Gweithwyr, Trallwn, Coedpenmaen Road

Gwydr, Caniau

Pontypridd
Pontypridd RFC, Clwb Rygbi Pontypridd, Sardis Road

Gwydr, Caniau

Pontypridd
South Street, Trallwn

Gwydr, Caniau

Tonyrefail

Rhondda Bowl, Waunrhydd Road

Gwydr, Caniau

Tonyrefail
Tafarn Red Gate, High Street

Gwydr, Caniau

Trecynon

Tafarn y Welsh Harp, Hirwaun Road

Gwydr

Trecynon
Harlequin Bowls, Park Grove

Gwydr, Caniau

Treherbert

Gwesty Dunraven, Dunraven Street

Gwydr, Caniau

Tylorstown

Clwb Rygbi Tylorstown, Penrhys Road

Gwydr, Caniau 

Y Cymer

Neuadd ac Institiwt Gweithwyr y Cymer, Office Street

Gwydr

Y Ddraenen-wen

Canolfan Hamdden y Ddraenen-wen, Fairfield Lane

Gwydr, Caniau

Y Ddraenen-wen
Tafarn Hawthorn, Cardiff Road

Gwydr, Caniau

Y Gilfach-goch

Clwb y Cyn-filwyr, Cambrian Avenue

Gwydr, Caniau

Y Gilfach-goch
Safle'r hen gyfleusterau cyhoeddus, High Street

Gwydr, Caniau

Y Groes-faen

Tafarn y Dynefor Arms, Llantrisant Road

Gwydr, Tecstilau, Esgidiau

Ynys-y-bŵl

Gwesty Robertstown, Robert Street

Gwydr, Caniau

Y Rhigos
Clwb Rygbi'r Rhigos, Cwmhwnt Road

Gwydr, Caniau

Oriau agor

Mae'r rhan fwyaf o'r Banciau Ailgylchu/Canolfannau SORT ar agor bob awr o'r dydd a phob dydd o'r wythnos. Er hynny, gofynnwn i chi fod yn ystyrlon o drigolion trwy ddefnyddio'r cyfleusterau hyn rhwng 8 y bore ac 8 y nos.

Rhoi gwybod am Fanc Ailgylchu Llawn/Wedi'i Ddifrodi

Cysylltwch â ni drwy ebost ailgylchu@rctcbc.gov.uk neu'r ffôn ar 01443 425001 i roi gwybod am fanc ailgylchu sydd angen ei wacáu neu sydd wedi'i ddifrodi.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.