Yn dilyn cyhoeddiad 'cyfnod atal byr' Llywodraeth Cymru, o 6pm dydd Gwener 23 Hydref 2020, bydd Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ledled Rhondda Cynon Taf AR GAU dros dro. Byddwn ni'n rhoi gwybod i drigolion pan fydd modd i'r gwasanaeth ailagor.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.