Skip to main content

Canolfannau ailgylchu (safleoedd tirlenwi)

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYCHU YN EIN CANOLFANNAU 

GWELD RHEOLAU'R CANOLFANNAU AILGYLCHU YN Y GYMUNED

GWELD CWESTYINAU CYFFREDIN

Bydd y safleoedd canlynol yn gweithredu gyda nifer o gyfyngiadau a chanllawiau pwysig o ran cadw pellter cymdeithasol y bydd yn ofynnol i breswylwyr sy'n defnyddio'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned eu dilyn. Mae'r rhain ar waith i ddiogelu staff a'r cyhoedd, ac i sicrhau bod yr adnoddau angenrheidiol ar gael i ateb y galw disgwyliedig.

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYCHU YN EIN CANOLFANNAU 

GWELD RHEOLAU'R CANOLFANNAU AILGYLCHU YN Y GYMUNED

Mae POB Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar draws Rhondda Cynon Taf bellach ar agor, saith diwrnod yr wythnos. Dyma'r oriau agor ar gyfer y cyfnod o fis Mawrth 2021 hyd at fis Mawrth 2022:

  • Dydd Llun, 29 Mawrth 2021 i ddydd Sul, 31 Hydref 2021 – 8am tan 7.30pm
  • Dydd Llun, 1 Tachwedd 2021 i ddydd Sul, 27 Mawrth 2022 - 8am tan 5.30pm

(Bydd yr oriau agor yn newid bob tro y bydd y clociau'n mynd ymlaen neu'n ôl).

Ar hyn o bryd mae chwe Chanolfan Ailgylchu yn y Gymuned yn Rhondda Cynon Taf.

  • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Tŷ Amgen, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0BX
  • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Glynrhedynog, Heol y Gogledd, Glynrhedynog, CF43  4RS
  • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Dinas, Heol y Cymer, Dinas, CF39 9BL
  • Tŷ Glantaf, Taffs Fall Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, CF37 5TT
  • Canolfan Ailgylchu 100%, Ffordd Pant-y-Brad, ger Heol-y-Sarn, Ystad Ddiwydiannol      Llantrisant, CF72 8YT
  • Canolfan  Ailgylchu yn y Gymuned Treherbert, Ystad Ddiwydiannol Treherbert, Treherbert, CF42 5HZ

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYCHU YN EIN CANOLFANNAU 

GWELD RHEOLAU'R CANOLFANNAU AILGYLCHU YN Y GYMUNED

Nodwch - bydd cyfleusterau'r Sied yng Nghanolfannau Ailgylchu yn y Gymuned Llantrisant a Threherbert Mae'r siopau ar agor.