Mae chwech Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned yn Rhondda Cynon Taf

Gweld pob banc ailgylchu ar fap

  • Tŷ Amgen, Llwydcoed, Aberdâr CF44 0BX
  • Safle Amwynder Dinas, Cymmer Road, Dinas CF39 9BL
  • North Road, Glynrhedynog CF43 4RS
  • Tŷ Glan-taf, Taffs Fall Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd CF37 5TT
  • Canolfan Ailgylchu 100% Llantrisant, Heol Pant-y-Brad oddi ar Heol-y-Sarn, Ystad Ddiwydiannol Llantrisant, CF72 8YT
  • Ystad Ddiwydiannol Treherbert, Treherbert, CF42 5HZ.

Oriau agor

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos (ac eithrio Diwrnod y Nadolig, Noswyl Nadolig a Dydd Calan)

  • 8.00am – 7.30pm (Ebrill – Hydref)
  • 8.00am - 5.30pm (Tachwedd - Mawrth)

Peidiwch ag anghofio didoli eich gwastraff ailgylchu yn ddeunyddiau papur, cardfwrdd, gwydr a metal ac ati cyn mynd i'r canolfannau. Dydy Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ddim yn derbyn bagiau ailgylchu cymysg.

Yn unol â'u trwydded, dim ond gwastraff o'r cartref y mae hawl i'r canolfannau yma eu derbyn.

Dim gwastraff byd masnach o gwbl a fydd dim hawl gyda chi i'w ddadlwytho. Dim loris tipio na cherbydau 'gwely fflat'.

 

Gwybodaeth ynghylch diogelwch

  • Peidiwch ag ysmygu yn ein Canolfannau Ailgylchu.
  • Gofalwch fod plant ac anifeiliaid anwes yn aros yn y cerbyd.

Rhagor o wybodaeth

Bydd gofyn ichi gyflwyno tystiolaeth o'ch cyfeiriad, megis bil cyfleustodau diweddar wrth ichi ddefnyddio'r Canolfannau Ailgylchu yn Nhŷ Amgen a Thŷ Glan Taf.

Bydd rhaid i drigolion sy'n dod heb fil cyfleustodau lenwi ffurflen yn rhoi manylion eu cerbyd, enw a chyfeiriad. Os yw’n ymddangos, ar ôl gwneud y gwiriadau, eich bod yn byw tu allan i gyffiniau Rhondda Cynon Taf, bydd rhaid i chi dalu £20 trwy anfoneb.

Os byddwch chi'n cyrraedd mewn cerbyd masnachol, bydd gofyn i chi gyflwyno Dogfen Gofrestru'r Cerbyd ynghyd â bil cyfleustodau. Os ydych chi wedi benthyg y fan gan gwmni, bydd angen llythyr gan y cwmni ar bapur pennawd yn datgan eich bod chi'n cael ei defnyddio, ac yn ei defnyddio ar gyfer defnydd personol.

Os yw'r cerbyd yn dod o gwmni llogi bydd angen i chi ddod â chopi o'r cytundeb llogi gyda chi.

Yn olaf, bydd gofyn i chi ddarparu disgrifiad llawn o'r gwastraff a darparu prawf nad yw'n wastraff masnachol cyn dadlwytho'ch nwyddau a'u hailgylchu.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.