Gwasanaeth DI-DÂL yw'r gwasanaeth Ailgylchu Gwastraff Anymataliaeth sy'n cael ei gynnig i drigolion Rhondda Cynon Taf.

Unwaith i chi gofrestru, byddwch chi'n derbyn set o fagiau porffor a thaflen wybodaeth ar sut mae'r cynllun yn gweithio.

Fel arall, ffoniwch ni ar 01443 425001.

Sut i ailgylchu eich gwastraff anymataliaeth

Yn syml, rhowch bob pad anymataliaeth yn un o'r bagiau porffor. Ar eich diwrnod casglu, rhowch eich bagiau wedi'u clymu, wrth y man casglu arferol.
Fe welwch chi’ch diwrnod casglu yn y daflen wybodaeth a gewch chi ar ôl cofrestru. Mae'n bosibl bydd y diwrnod casglu gwastraff anymataliaeth yn wahanol i'ch diwrnod casglu deunydd ailgylchu wythnosol.

Rydyn ni eisiau tynnu'ch sylw at y canlynol:

  • Dydych chi ddim yn cael rhoi padiau anymataliaeth mewn bagiau ailgylchu clir a rhaid i chi ymuno â'r cynllun cyn y gallwn ni’u casglu.
  • Os nad yw'ch cadi yn cael ei gasglu, mae'n bosibl nad ydych chi wedi cael eich cofrestru'n llawn ar gyfer y cynllun a bydd angen i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.
  • Gall y diwrnodau casglu newid wrth i'r cynllun gynyddu - byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau yn ymwneud â hynny.

GWYBODAETH BWYSIG:-

  • Peidiwch â gorlenwi'ch bagiau porffor. Fe gewch chi ddefnyddio dau fag, os oes angen
  • Clymwch eich bag ar y diwrnod casglu - dim ond padiau anymataliaeth sy'n mynd i'r bagiau porffor - os oes unrhyw wastraff arall yn y bag, fydd e ddim yn cael ei gasglu.
  • Os nad yw'ch bin/bag yn cael ei roi allan am fwy na 3 wythnos, byddwn ni'n tybio nad oes angen y gwasanaeth arnoch chi mwyach. Byddwn ni'n rhoi nodyn drwy'ch drws, a threfnu i'r bin gael ei gasglu.
  • Fe gewch chi roi bagiau porfor allan i gael eu casglu - does dim angen iddyn nhw fod yn y bin. Peidiwch â defnyddio bagiau mae cymdogion neu ffrindiau wedi'u rhoi i chi - fyddan nhw ddim yn cael eu casglu. Byddwn ni ond yn casglu o gartrefi sydd wedi'u cofrestru ar y cynllun.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi rhoi eich cadi neu’ch bagiau allan erbyn 7am ar y diwrnod casglu.

Sut rydych chi'n gadael y cynllun casglu gwastraff anymataliaeth?

Cysylltwch â 01443 425001 neu  gwasanaethauigwsmeriaid  i roi gwybod i ni os ydych chi eisiau gadael y cynllun.

Ar ôl i chi roi gwybod i ni, gadewch eich bin allan i ni'i gasglu ar eich diwrnod casglu arferol.

Rhowch wybod i ni eich bod wedi symud tŷ

Gadewch i ni wybod os ydych wedi symud tŷ yn Rhondda Cynon Taf 
Ceisiwch roi gwybod i ni o leiaf wythnos cyn i chi symud. Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi beth yw'ch diwrnod casglu newydd a bydd y criw casgliadau yn dod i'ch eiddo newydd ar eich diwrnod casglu nesaf. Ewch â'r bin a'r bagiau gyda chi.  

Sut rydych chi'n gadael y cynllun casglu gwastraff anymataliaeth? 

Rhowch wybod i ni os ydych yn dymuno gadael y cynllun casglu cewynnau. 
Ar ôl i chi roi gwybod i ni, gadewch eich bin allan i ni'i gasglu ar eich diwrnod casglu cewynnau arferol. 

Gwastraff heb ei gasglu

Os na fydd eich gwastraff anymataliaeth wedi cael ei gasglu erbyn 3pm ar y diwrnod casglu, bydd modd i chi roi gwybod am hyn ar-lein. 
Bydd rhywun yn cysylltu â chi i ddweud pam na chafodd eich bin ei gasglu.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.