Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, am y tro, fyddwn ni ddim yn cynnig y gwasanaeth Gwastraff y cartref a gwastraff ailgylchu heb eu casglu.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Ydych chi wedi rhoi eich gwastraff allan ar y diwrnod cywir?

Gwiriwch ddiwrnod casglu'ch gwastraff er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn rhoi'ch gwastraff y cartref a'ch gwastraff ailgylchu ar ochr y ffordd ar y diwrnod cywir.

Dylech nodi y bydd diwrnod casglu'ch biniau yn newid dros gyfnod y Nadolig.

Bagiau du a biniau ar olwynion

Os doedd y bin/bagiau du ddim yn y man casglu erbyn 7am neu os oeddech chi wedi rhoi gormod o fagiau du allan i'w casglu  (cyfyngiad o 2 fag du / dim bagiau ychwanegol os oes gyda chi fin), yna gwnaethon ni adael eich gwastraff yno'n fwriadol. Fydd dim modd i ni ddychwelyd tan y casgliad nesaf yn ôl yr amserlen. 

Ailgylchu

Os doedd y bagiau ailgylchu ddim yn y man casglu erbyn 7am neu os oedd y bag ailgylchu wedi'i lygru/yn cynnwys eitemau does dim modd eu hailgylchu, yna gwnaethon ni adael eich gwastraff yno'n fwriadol. 

Os oedd y gwastraff ailgylchu wedi'i lygru, tynnwch y gwastraff o'r man casglu a'i ddidoli mewn bag ailgylchu priodol. Does dim modd i ni ddychwelyd i gasglu'ch bagiau wedi'u hail-ddidoli tan y casgliad nesaf yn ôl yr amserlen.

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.