Os nad yw'ch biniau/bagiau wedi cael eu casglu ar y diwrnod arferol, gadewch nhw yn y man casglu ac arhoswch 24 awr cyn rhoi gwybod i ni.

Mae hyn yn ein galluogi ni i ddal i fyny yn dilyn digwyddiadau annisgwyl a allai effeithio ar amseroedd casglu.

Cofiwch mai dim ond hyn a hyn o fagiau du rydych chi'n cael rhoi allan ar y tro.

Os yw'ch bin heb ei gasglu ar ôl 24 awr, fe gewch chi roi gwybod i ni amdano

Rhoi eich bin a'ch bagiau allan

Amser

Rhowch eich bin allan rhwng 7pm y noson gynt a 7am ar fore'r diwrnod casglu arferol.

Lleoliad

Symudwch y biniau i ymyl y pafin, gan wneud yn siŵr na fyddan nhw'n rhwystro llwybrau cerdded neu fannau mynediad pafin isel.

Nodwch:

Yn ystod cyfnodau o dywydd garw, gwyliau banc neu ddiwrnodau pan fydd gwasanaethau ar gau, gall diwrnodau casglu gael eu newid.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.