Nodwch: Oherwydd y datblygiadau parhaus ynghylch Coronafeirws yng Nghymru ac yn RhCT, mae'r adran Wastraff  yn defnyddio gweithwyr ac adnoddau er mwyn cynnal gwasanaethau hanfodol bob dydd.

Mae'r broses o roi gwybod am unrhyw wastraff sydd heb ei gasglu felly wedi'i atal dros dro.  Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Os oes gyda chi wastraff heb ei gasglu, dewch ag ef nôl i’ch gardd/eiddo a’i osod allan eto ar gyfer y casgliad rheolaidd nesaf. 

Os oes gyda chi wastraff heb ei gasglu, dewch ag ef nôl i’ch gardd a’i osod allan eto ar gyfer y casgliad rheolaidd nesaf. 

Yn ystod y casgliad nesaf sydd wedi'i drefnu, byddwn yn casglu nifer diderfyn o fagiau ailgylchu a hyd at 4 o fagiau du neu bin olwynion â 2 fag du

Ydych chi wedi rhoi eich gwastraff allan ar y diwrnod cywir?

Gwiriwch ddiwrnod casglu'ch gwastraff er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn rhoi'ch gwastraff y cartref a'ch gwastraff ailgylchu ar ochr y ffordd ar y diwrnod cywir.

Dylech nodi y bydd diwrnod casglu'ch biniau yn newid dros gyfnod y Nadolig.

Bagiau du a biniau ar olwynion

Os doedd y bin/bagiau du ddim yn y man casglu erbyn 7am neu os oeddech chi wedi rhoi gormod o fagiau du allan i'w casglu  (cyfyngiad o 2 fag du / dim bagiau ychwanegol os oes gyda chi fin), yna gwnaethon ni adael eich gwastraff yno'n fwriadol. Fydd dim modd i ni ddychwelyd tan y casgliad nesaf yn ôl yr amserlen. 

Ailgylchu

Os doedd y bagiau ailgylchu ddim yn y man casglu erbyn 7am neu os oedd y bag ailgylchu wedi'i lygru/yn cynnwys eitemau does dim modd eu hailgylchu, yna gwnaethon ni adael eich gwastraff yno'n fwriadol. 

Os oedd y gwastraff ailgylchu wedi'i lygru, tynnwch y gwastraff o'r man casglu a'i ddidoli mewn bag ailgylchu priodol. Does dim modd i ni ddychwelyd i gasglu'ch bagiau wedi'u hail-ddidoli tan y casgliad nesaf yn ôl yr amserlen.

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.