Cymryd rhan yn y cynllun Ailgylchu Cewynnau

Gwasanaeth DI-DÂL sy'n cael ei gynnig i drigolion Rhondda Cynon Taf yw'r gwasanaeth Ailgylchu Cewynnau
Unwaith i chi gofrestru, byddwch chi'n derbyn bin bach, set o fagiau porffor a thaflen wybodaeth ar sut mae'r cynllun yn gweithio, i gyd AM DDIM.

Sut i ailgylchu'ch cewynnau

Yn syml, rhowch bob cewyn brwnt yn un o'r bagiau porffor a'i roi e yn y bin cewynnau.

Ar eich diwrnod casglu*, rhowch eich cadi, neu'ch bagiau wedi'u clymu, wrth y man casglu arferol.
* Fe welwch chi’ch diwrnod casglu yn y daflen wybodaeth a gewch chi ar ôl cofrestru. Mae'n bosibl bydd y diwrnod casglu cewynnau yn wahanol i'ch diwrnod casglu deunydd ailgylchu wythnosol.

Rydyn ni eisiau tynnu'ch sylw at y canlynol:

  • dydych chi ddim yn cael rhoi cewynnau mewn bagiau ailgylchu clir a rhaid  ichi ymuno â'r cynllun cyn y gallwn ni’u casglu.
  • os yw'r bin cewynnau heb gael ei gasglu mae'n bosibl nad ydych chi wedi cael eich cofrestru'n llawn a bydd angen i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.
  • gall diwrnodau casglu cewynnau newid wrth i'r cynllun gynyddu - byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau yn ymwneud â hynny.

Gwybodaeth Bwysig:

  • peidiwch â gorlenwi'ch bagiau porffor. Fe gewch chi ddefnyddio dau fag, os oes angen
  • clymwch eich bag ar y diwrnod casglu
  • rhowch gynhyrchion cewynnau yn unig yn y bagiau porffor - os bydd unrhyw wastraff arall yn bresennol, fyddan nhw ddim yn cael eu casglu. Dim ond cewynnau a bagiau cewynnau a ddylai gael eu rhoi yn eich bin cewynnau
  • os nad yw'ch bin (neu’ch bagiau) yn cael ei roi allan am fwy na 4 wythnos, byddwn ni'n tybio nad oes angen y gwasanaeth arnoch chi mwyach. Byddwn ni'n rhoi nodyn drwy'ch drws, a threfnu i'r bin gael ei gasglu.
  • fe gewch chi roi bagiau porffor allan i gael eu casglu - does dim angen iddyn nhw fod yn y bin.
  • peidiwch â defnyddio bagiau mae cymdogion neu ffrindiau wedi'u rhoi i chi - fyddan nhw ddim yn cael eu casglu. Byddwn ni ond yn casglu o gartrefi sydd wedi'u cofrestru ar y cynllun.
  • gwnewch yn siŵr bod eich bin (neu’ch bagiau porffor) yn cael ei roi allan cyn 7am ar y diwrnod casglu.

Sut rydych chi'n gadael y cynllun cewynnau?

Cysylltwch â 01443 425001 neu  gwasanaethauigwsmeriaid  i roi gwybod i ni os ydych chi eisiau gadael y cynllun. Ar ôl i chi roi gwybod i ni, gadewch eich bin allan i ni'i gasglu ar eich diwrnod casglu cewynnau arferol.

Gwastraff heb ei gasglu

Os na fydd eich gwastraff cewynnau wedi cael ei gasglu erbyn 3pm ar y diwrnod casglu, bydd modd i chi roi gwybod am hyn ar-lein neu fel arall, gallwch chi ffonio 01443 425001.

Bydd rhywun wedyn yn cysylltu â chi i ddweud pam na chafodd eich bin ei gasglu. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.