Cymryd rhan yn y cynllun Ailgylchu Cewynnau

Gwasanaeth DI-DÂL sy'n cael ei gynnig i drigolion Rhondda Cynon Taf yw'r gwasanaeth Ailgylchu Cewynnau. 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyn pen 4 wythnos o gofrestru, byddwch chi'n derbyn set o fagiau porffor.  Byddwch chi hefyd yn derbyn gwybodaeth ar sut mae'r cynllun yn gweithio, a phryd mae'ch diwrnod casglu. Mae'n bosibl bydd eich diwrnod casglu cewynnau yn wahanol i'ch diwrnod casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Sut i ailgylchu'ch cewynnau

Yn syml, rhowch bob cewyn brwnt yn un o'r bagiau porffor. 

Ar eich diwrnod casglu *, rhowch eich bagiau wedi'u clymu wrth y man casglu arferol.

Fe welwch chi'r diwrnod casglu yn y daflen wybodaeth a gewch chi ar ôl cofrestru. Mae'n bosibl bydd y diwrnod casglu cewynnau yn wahanol i'ch diwrnod casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Rydyn ni eisiau tynnu eich sylw at y canlynol:

  • dydych chi ddim yn cael rhoi cewynnau mewn bagiau ailgylchu clir a rhaid ichi ymuno â'r cynllun cyn y gallwn ni'u casglu
  • os yw'r bagiau cewynnau heb gael eu casglu mae'n bosibl nad ydych chi wedi cael eich cofrestru'n llawn a bydd angen i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod
  • gall diwrnodau casglu cewynnau newid wrth i'r cynllun gynyddu – byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau yn ymwneud â hynny
  • peidiwch â gorlenwi'ch bagiau porffor. Fe gewch chi ddefnyddio dau fag, os oes angen
  • clymwch eich bag ar y diwrnod casglu
  • rhowch gynhyrchion cewynnau yn unig yn y bagiau porffor  – os bydd unrhyw wastraff arall yn bresennol, fyddan nhw ddim yn cael eu casglu
  • os nad yw'ch bagiau’n cael eu rhoi allan am fwy na 4 wythnos, byddwn ni'n tybio nad oes angen y gwasanaeth arnoch chi mwyach. Os byddwch chi’n symud tŷ, ewch â’ch bagiau gyda chi a rhowch wybod inni eich bod wedi symud tŷ
  • peidiwch â defnyddio bagiau mae cymdogion neu ffrindiau wedi'u rhoi i chi – fyddan nhw ddim yn cael eu casglu. Byddwn ni ond yn casglu o gartrefi sydd wedi'u cofrestru ar y cynllun
  • gwnewch yn siŵr bod eich bagiau porffor yn cael eu rhoi allan cyn 7am ar y diwrnod casglu

Angen rhagor o fagiau?

Os ydych chi wedi cofrestru â'r cynllun, mae modd cael gafael ar ragor o fagiau porffor drwy:

Rhowch wybod i ni eich bod wedi symud tŷ

Gadewch i ni wybod os ydych wedi symud tŷ yn Rhondda Cynon Taf 
Ceisiwch roi gwybod i ni o leiaf wythnos cyn i chi symud. 

Sut rydych chi'n gadael y cynllun cewynnau?

Rhowch wybod i ni os ydych yn dymuno gadael y cynllun casglu cewynnau. 

Gwastraff heb ei gasglu 

Os na fydd eich gwastraff cewynnau wedi cael ei gasglu erbyn 3pm ar y diwrnod casglu, bydd modd i chi roi gwybod am hyn ar-lein 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.