Er mwyn gwella'r casgliadau cewynnau a gwastraff anymataliaeth a sicrhau bod angen y cynllun ailgylchu wythnosol wrth ochr y ffordd ar ddefnyddwyr wedi'u cofrestru o hyd – mae'r Cyngor wrthi'n adolygu'r gwasanaeth.

Nod yr adolygiad yw gwella effeithiolrwydd y gwasanaeth rydyn ni'n ei gynnig i'n preswylwyr. Bydd yr adolygiad hefyd yn caniatáu i ni gynllunio ein llwybrau yn fwy effeithlon (nawr ac yn y dyfodol), sicrhau nad yw casgliadau yn cael eu colli, a gwella'n trefnau cyfathrebu â phreswylwyr.

Yn ystod yr adolygiad yma, rydyn ni wedi atal cwsmeriaid newydd rhag anfon ceisiadau am y gwasanaeth, a hynny dros dro.  Bydd y gwasanaeth yn ôl i'r arfer ddydd Llun 21 Hydref 2019 gyda chyfleusterau gwell ar-lein megis gwirio'ch diwrnodau casglu ac archebu bagiau porffor.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.