Mae modd i chi gael y canlynol am ddim:

  • bagiau ailgylchu
  • bagiau gwastraff bwyd ar gyfer y bin bach a’r bin mawr)
  • bagiau ailgylchu batris

Casglu bagiau ailgylchu yn lleol

Bellach mae modd i chi gasglu bagiau ailgylchu yn eich canolfan hamdden agosaf, eich llyfrgell leol, mewn rhai o swyddfeydd y Cyngor, ynghyd â nifer o siopau lleol yn eich ardal.

Nodwch eich cyfeiriad i weld y canlyniadau

Gwneud cais am fagiau ailgylchu ar-lein

Fel arall, mae modd ichi weld pob un o’n mannu casglu bagiau ailgylchu mewn tabl neu ar fap

Mae modd i chi weld rhagor o wybodaeth ynglŷn â'n cynllun ailgylchu cewynnau.

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.