Skip to main content

Angen rhagor o fagiau?


Archebwch Fagiau

Mae bagiau ailgylchu ar gael i'w casglu o'r lleoliadau canlynol:

Bydd y Cyngor yn parhau i ddosbarthu bagiau ailgylchu i BOB pwynt dosbarthu sy'n dal i fod ar agor. Mae hyn yn cynnwys nifer o siopau cornel / swyddfeydd post lleol - mae modd i chi weld y rhestr lawn o bwyntiau dosbarthu yma (cyn belled â bod y lleoliadau ar agor).

Rydyn ni'n gofyn i drigolion fod yn gyfrifol a chymryd yr hyn sydd ei angen arnyn nhw'n unig ac osgoi cymryd gormod. Mae'n bosibl bydd terfynau mewn rhai lleoliadau. 

  • Mae modd archebu bagiau porffor ar gyfer cwsmeriaid cofrestredig ar-lein, fel arfer.
  • Mae modd archebu biniau bwyd ar-lein, fel arfer.

Green-Waste-2021-Bigger bags welsh Sach werdd o 90 litr (45cm x 45cm x 45cm) – Mae'r sachau yn cyfateb i ddau fag ailgylchu clir a hanner.