Gan nad oes modd i ni ddosbarthu bagiau ailgylchu i chi erbyn y Nadolig bellach, dylech fynd i’ch canolfan ddosbarthu leol i’w casglu.

Archebwch Fagiau

Mae bagiau ailgylchu ar gael i'w casglu o'r lleoliadau canlynol:

Bydd y Cyngor yn parhau i ddosbarthu bagiau ailgylchu i BOB pwynt dosbarthu sy'n dal i fod ar agor. Mae hyn yn cynnwys nifer o siopau cornel / swyddfeydd post lleol - mae modd i chi weld y rhestr lawn o bwyntiau dosbarthu yma (cyn belled â bod y lleoliadau ar agor).

Rydyn ni'n gofyn i drigolion fod yn gyfrifol a chymryd yr hyn sydd ei angen arnyn nhw'n unig ac osgoi cymryd gormod. Mae'n bosibl bydd terfynau mewn rhai lleoliadau. 

  • Mae modd archebu bagiau porffor ar gyfer cwsmeriaid cofrestredig ar-lein, fel arfer.
  • Mae modd archebu biniau bwyd ar-lein, fel arfer.