Os does dim modd i chi gasglu bagiau ailgylchu o bwynt dosbarthu, mae modd i chi nawr archebu bagiau ar-lein. Mae modd i'r gwasanaeth yma newid ac mae'n cael ei adolygu'n gyson. 

 • Sylwch: Does dim modd archebu bagiau  ailgylchu drwy'r ganolfan alwadau ar hyn o bryd. 

Mae bagiau ailgylchu ar gael i'w casglu o'r lleoliadau canlynol:

Bydd y Cyngor yn parhau i ddosbarthu bagiau ailgylchu i BOB pwynt dosbarthu sy'n dal i fod ar agor. Mae hyn yn cynnwys nifer o siopau cornel / swyddfeydd post lleol - mae modd i chi weld y rhestr lawn o bwyntiau dosbarthu yma (cyn belled â bod y lleoliadau ar agor).

Mae bagiau ailgylchu ar gael i'w codi yn yr archfarchnadoedd isod. Byddan nhw wedi'u lleoli wrth fynedfa pob siop fel bod modd i bobl eu codi'n gyflym a gadael.

Rydyn ni'n gofyn i drigolion fod yn gyfrifol a chymryd yr hyn sydd ei angen arnyn nhw'n unig ac osgoi cymryd gormod. Mae'n bosibl bydd terfynau mewn rhai lleoliadau. 

 Ardal Taf-elái Ardal Cwm Rhondda  Ardal Cwm Cynon

   

 • Tesco, Glan-bad
 • Tesco, Tonysguboriau
 • Sainsbury's, Pontypridd

   

 • Aldi, Y Porth
 • Lidl, Tylorstown
 • Lidl, Treorci
 • Asda, Tonypandy

   

 • Tesco, Aberdâr
 • Asda, Cwm-bach
 • Lidl, Aberdâr
 • Mae modd archebu bagiau porffor ar gyfer cwsmeriaid cofrestredig ar-lein, fel arfer.
 • Mae modd archebu biniau bwyd ar-lein, fel arfer.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.