Skip to main content

Ailgylchu Paent

Sut i ailgylchu eich paent a'ch tuniau

Ewch â'ch tuniau o baent diangen - sy'n cynnwys paent neu sy'n wag - i unrhyw un o 'Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned' y Cyngor.

  • Mae modd ailgylchu tuniau metel gwag yn y canolfannau hefyd, ynghyd â metel sgrap arall. Ddylech chi FYTH rhoi tuniau paent yn eich bagiau ailgylchu neu fagiau du.
  • Fe gewch chi roi tuniau sy'n cynnwys paent i'r canolfannau - bydd y rhain yn cael eu trosglwyddo i grwpiau cymunedol yn rhad ac am ddim.

Paent am ddim ar gyfer grwpiau cymunedol!

Mae paent sy wedi'i ailgylchu ar gael i grwpiau cymunedol eu defnyddio AM DDIM.

Bydd y paent felly yn cael ei ddefnyddio i drawsnewid canolfannau cymunedol, ystafelloedd newid pêl-droed, neuaddau 'Brownies' a 'Sgowtiaid' ac ati.

Ydych chi'n rhan o grŵp cymunedol? Hoffech wybod mwy am y cynllun ailgylchu paent? Cysylltwch â ni:

Ffôn: 01685 372910