Cwm Rhondda

Rhondda
Cwm Rhondda
Blaenllechau - Brians General Store a Swyddfa'r Post, 37 Commercial Street

Co-Operative Pharmacy,167 Bute Street. Treherbert

Coed Ely - Community Volunteer, 13 Heol Isaf
Cwm Clydach - Cymunedau yn Gyntaf Cwm Clydach, Canolfan Datblygu Cwm Clydach, Clydach Road (Llun 10:00 - 12:00 yn unig)
Cwm Clydach - Siop 'Premier Stores', 19-20 Clydach Road
Cwm Clydach - Swyddfeydd y Cyngor, Parc Hen Lofa'r Cambrian
Cwm-parc - Cymdeithas Cymuned Cwm-parc, Park Road
Dinas - Safle'r Ganolfan Ailgychu, Main Road
DLO General Store, Is-Y-Coed Maerdy, Ferndale. CF43 4TF
Gelli - Safle'r Ganolfan Ailgylchu, Ystad Ddiwydiannol Nant-y-gwyddon
Glynrhedynog - Llyfrgell Glynrhedynog, High Street
Glynrhedynog - Safle'r Ganolfan Ailgylchu
Glynrhedynog - Siop 'Dylan's (Pet Aquatics and Pigeon Supplies)', 7 The Strand
Glynrhedynog - The Arts Factory, Trerhondda, The Strand
Gelli - 41 Tyisaf Road Gelli Pentre CF41 7TX 
Hendreforgan - Siop 'Athwal Stores', 38 Heol Y Grug

Howells Newsagent, 51 Pontypridd Road, Porth CF39 9PG

McColls - 93 – 95 Ynyshir Road, Ynyshir, CF30 0EN

Pen-rhys - Partneriaeth Pen-rhys, Canolfan y Ffynnon, Heol Ioan
Pen-rhys - Woodies Convenience Store
Pen-y-graig: Garej Grovefield, Terag Grovefield
Pen-y-graig - Premier Convenience Store, 104 Penygraig Road
Pen-y-graig - Siop 'Costcutters', 61 Tylacelyn Road
Pentre - Llewelyn House Day Centre, Llewelyn Street
Pont-y-gwaith - Canolfan y Gymuned, Llewelyn Street
Ton Pentre - Swyddfa Bost, 24A Gelli Road
Ton Pentre - Siop 'Animal Instinct', 35 Church Road
Ton Pentre - Siop 'The Fruit Bowl', 21 Church Road
Tonypandy - Gardd y Noson, 6 stryd Isaf Dunraven
Tonypandy - Llyfrgell, De Winton Street - CAU

Tonypandy Spar 12 Llwynypia Road Tonypandy

Tonypandy - Calonnau Cymru, De Winton Street
Tonypandy - Swyddfa Chris Bryant AS (Cwm Rhondda), Tŷ Rhydychen/Oxford House, Dunraven Street
Tonypandy - The Cwtch Coffee Shop, 12 Dunraven Street
Tonyrefail - Canolfan Gymunedol Capel Farm, Cymunedau yn Gyntaf, Heol Tŷ Llwyd
Tonyrefail - Canolfan Oriau Dydd San Siôr, Mill Street
Tonyrefail - Canolfan Hamdden, Waunrhydd Road
Tonyrefail - Cyngor y Gymuned, Mynwent Trane, Gilfach Road
Tonyrefail - Eglwys Gymunedol New Life, Stryd Pritchard
Tonyrefail - Siop 'P&S Stores', Bryngolau
Tonyrefail - Spar, 86 High Street
Trealaw - Siop 'Park Stores', Nile Road
Trebanog - Canolfan y Gymuned, Rhiwgarn Road
Trebanog - Cymdeithas y Trigolion, 1 a 2 Pen-y-dre
Trehafod - Neuadd Gymunedol y Pentref, Ivor Street
Trehafod - Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Trehafod
Treherbert - Siop Roddion Iechyd Da, 145 Bute Street

Treorci Wonder Stuff 116 Bute Street Treorci

Treorci Post Office 21-23 High Street Treorci

Treorci - Canolfan iBobUn a Llyfrgell, Station Road - CAU
Tretomos - Premier Stores, Francis Street
Trewiliam - Fun Fillings 63 Brook Street 
Trewiliam – Siop 'Quick Stop Convenience Store'
Trewiliam - Swyddfeydd y Cyngor, Tŷ Elái
Tylorstown - Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach, East Street
Tylorstown - Cymunedau yn Gyntaf, Neuadd Les a Sefydliad Tylorstown, East Road
Tylorstown - Siop 'Convenience Stores', Main Road
Ty'n-Y-Bryn - Hyrwyddwr y Gymuned, 27 Nant Eirin
Treherbert Spar 39 – 41 Bute Street Treherbert CF42 6AX
Wattstown - Canolfan Cymuned Wattstown, 1 Victoria Terrace
Y Cymer - Siop Spar, 36 High Street
Y Gilfach-goch - Cymunedau yn Gyntaf, Cambrian Avenue
Y Maerdy - Cymunedau yn Gyntaf, Tŷ Teifi, Station Terrace
Y Porth - Cymunedau yn Gyntaf, Plaza'r Porth, Pontypridd Road, Y Porth
Y Porth - Llyfrgell, Plaza'r Porth, Pontypridd Road
Y Porth - Pwll Nofio Bronwydd, Caemawr Road
Ynys-hir - Siop 'Spud & Strawb', 100 Ynyshir Road
Ynys-hir - Too Good To Waste, Ystafell Arddangos Ynys-hir, Ynyshir Road
Ystrad - Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, Parc Gelligaled
Ystrad - Siop 'Delicious', 28 William Street
Ystrad - Siop 'Smiffy's Pet Shop', 53 Gelligaled Road

Valley Kids 15 Elm Street Rhydfelin

Cwm Cynon

Recycling and Food Waste Bag Collection Points - Cynon
Cwm Cynon
Aberaman - Canolfan Plant Aman, Stryd Godreaman
Aberaman - The Village Hair Company, 41 Lewis Street
Aberaman - Too Good To Waste, Ystafell Arddangos, Uned 3 Ystad Ddiwydiannol Aberaman
Abercynon - Canolfan Chwaraeon Abercynon, Parc Abercynon
Abercynon - Llyfrgell Abercynon, Ynysmeurig Road - CAU
Abercynon - KIF Food and Wine, 45 Margaret Street
Aberdâr - Cynon Vally Museum
Aberdâr - Canolfan Hamdden Sobell, Yr Ynys
Aberdâr - Llyfrgell, Green Street
Aberdâr - Parc Gwledig Cwm Dâr
Aberdâr - Swyddfa Tenantiaid a Thrigolion, 16 Heol y Mynydd
Aberdâr - Vision Mobility, 35 Commercial Street

Canolfan Pennar Oxford Street Mountain Ash CF45 3HD

Cynon Valley Museum and Gallery, Depot Road, Gadlys. CF44 8DL

Carnetown – Eglwys Saint Dunwyd (dydd Mercher 9.45am tan 11am a dydd Sul 9.45am tan 11.30am)
Cwmaman - Canolfan Gymuned Cwmaman, Glanrhyd Street
Cwm-bach - Siop 'Cwmbach Food Store', 9 Pit Place
Cwm-bach - Hwb Cymunedol Cymdeithas Tenantiaid Llety Shenkin (LSTA), Ffordd Llety Shenkin
Cwmdâr - Parc Gwledig Cwm Dâr
Cwmdâr - Swyddfa'r Post, 4A Dare Road
Fernhill - Cymdeithas y Trigolion, 374 Ystad Fernhill
Godreaman - Swyddfa'r Post, 15 Jubilee Road
Hirwaun - Canolfan Adfer Beacons View, Uned D, Ystad Ddiwydiannol Hirwaun
Hirwaun - Llyfrgell, High Street - CAU
Llwydcoed - Canolfan Ailgylchu Gymunedol
Llwydcoed - Storfeydd Llwydcoed, Heol Llwydcoed
Matthewstown - Feel Good Factory, Abercynon Road
Penderyn - Canolfan y Gymuned, Pontpren
Penrhiw-ceibr - Siop 'PJ's Betterbuys', 11 Penrhiwceiber Road
Penrhiw-ceibr - Strategaeth Penrhiw-ceibr, 35 Penrhiwceiber Road
Pen-y-waun - Alan's General Stores, 2 Y Ganolfan Siopa
Pen-w-waun - Siop Warner Bron Llys 
Perthcelyn - Canolfan Hyfforddi Perthcelyn, Glamorgan Street
Perthcelyn - Siop 'Food Market', Brynheulog Street

Rhigos General Store Troed Y Bryn Bungalows Rhigos

Rhigos - Storfa Gyffredinol, Heol Pendarran
Trecynon - Swyddfa'r Post, 72 Mill Street
Ynys-y-bŵl - Canolfan y Gymuned, Robert Street
Ynys-y-bŵl - Prosiect Cymunedol, Tafarn 'United Services Inn', Gurnos House
Ynys-y-bŵl - Siop 'Branwen’s Garden', 52 Robert Street
Ynys-y-bŵl - Ynys-y-bŵl Regeneration Project, 20 Windsor Place

Cwm Taf

Recycling & Food Waste Bag Collection Points in Taf
Cwm Taf
Bryn-cae - Caffi 'Robinsons Café', Unedau 2-3
Beddau Community Church 30 Castell Y Mynach Bedddau Cf38 2BG
Bryn-cae - Siop 'Lifestyle General Stores'
Brynna - Mrs Susan David, 60 Heol Dewi
Brynna - Siop 'McColls', Southall Street
Brynna - Top Shop, Southgate Street
Brynna Road - Y Cynghorydd R Turner, 10 Redroofs Close
Cilfynydd - Canolfan Cymuned Cilfynydd a Phont Norton, Howell Street
Cilfynydd - Siop 'Oaklands Stores', 58 Oaklands Terrace
Cilfynydd - Caffi Cilfynydd, Richard Street
Ffynnon Taf - Hwb Ffynnon Taf, Cymdeithas Datblygu Cymunedau Ffynnon Taf a Nantgarw, Cardiff Road, (Llun, Mawrth, Iau, Gwener: 10am - 4pm, Mercher: 10am - 1pm)
Ffynnon Taf - Swyddfa'r Post, Cardiff Road
Ffynnon Taf - Y Cynghorydd Cynthia Dyke, Cynghorydd y Gymuned, 66 Ystad Tŷ Rhiw
Glyn-coch - Cymunedau yn Gyntaf, 56 Garth Avenue
Glyn-coch - Siop 'DJ Newsagents', 42 Cefn Lane
Glyn-coch - Siop 'Patel General Stores', 11 Garth Avenue
Graigwen - Siop 'Graigwen Stores', 1a Graigwen Road
Groesfaen - Groesfaen Local Shop, Main Road
Lifestyle Express Store 1 Leyshon Street Graig CF37 1ND
Llanharan - Co-op Llanharan, Heol Pen-y-bont
Llanharan - Siop 'Corner Shop', 1a The Square

Llanharan Service Station, Llanharan Pontyclun CF72 9NR

Llanhari - Canolfan y Gymuned, Talcha Coch Road

Llanhari Spar Tylacoch Road Llanharry

Llanhari - Siop 'Llanharry News', 5 Tŷ Isaf
Llanilltud Faerdref - Canolfan Hamdden, Parc Canol
Llanilltud Faerdref - Cyngor Cymuned Llantilltud Faerdref, Neuadd y Plwyf, Main Road
Llantrisant - Llyfrgell a Chanolfan Hamdden, Parc Porth y De
Llantrisant - Siop 'The Bull Ring General Store'

LLyfrgell Gymunedol Beddau a Tynant, Fford Tynant, Beddau, CF38 2DA

Nisa Convenience Store 116 Queen Street Treforest CF37 1RW

Maes-y-coed - Swyddfa'r Post, 8 Mound Road
Nantgarw - Canolfan Gymunedol Tawelfryn
Pantygraigwen - Canolfan y Gymuned, Pantygraigwen Road
Pentre'r Eglwys - Campws Cymunedol Garth Olwg a Llyfrgell Pentre'r Eglwys, oddi ar St. Illtyd's Road
Pont-y-clun - Canolfan Oriau Dydd, tu ôl i Cowbridge Road
Pont-y-clun - Llyfrgell, Heol y Felin - CAU
Pont-y-clun - Spar Pont-y-clun, Cowbridge Road
Pont-y-clun - Siop 'Co-op', 1 Cowbridge Road
Pontypridd - Adeiladau'r Cyngor, Heol Gelliwastad
Pontypridd - Amgueddfa, Bridge Street
Pontypridd - Canolfan iBobUn, Tŷ Sardis, Sardis Road
Pontypridd - Llyfrgell, Library Road
Pwll-gwaun - Siop 'Best One Supermarket', 32–33 Pwllgwaun Road
Rhydfelen - Canolfan Gymunedol Ilan, Poets Close
Rhydfelen - Canolfan y Gymuned a'r Llyfrgell, Duffryn Road - CAU
Rhydfelen - Fflat y Warden, Maes y Felin, Dynea Road
Rhydfelen - Siop 'Spar', 13 Duffryn Road
Rhydfelen - Swyddfa'r Post, Duffryn Road
Taha Stores LONDIS, 42 Telekebir Road, Hopkinstown, Pontypridd, CF37 2RL
Ton-teg - Canolfan y Gymuned, Main Road
Ton-teg - Siop 'Barretts News', 3 Cardigan Close
Ton-teg - Siop 'Co-operative', Main Road
Ton-teg - Swyddfa'r Post, Uned 3, Main Road
Tonysguboriau - Swyddfa'r Post, 12–14 Stuart Terrace
Tonysguboriau - Talbot Gifts and News, Talbot Road
Trallwn - Canolfan y Gymuned, Ralph Street
Trallwn - Siop 'Spar', Central Square
Trefforest - Canolfan y Gymuned, oddi ar Kingsland Terrace
Trefforest - Llyfrgell Prifysgol De Cymru, Tir y Coleg
Trefforest - Prifysgol De Cymru – Campws Glyntaf Isaf
Trefforest - Safle'r Ganolfan Ailgylchu, Taffs Falls Road, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Trefforest - Siop 'Joshua's Hardware Store', Park Street
Trefforest - Siop 'Vinnie's Shop', Queen Street
Y Beddau - Siop 'Spar', Common Approach
Y Beddau - Swyddfa'r Post, Tynant Road
Y Ddraenen Wen - Canolfan Hamdden, Fairfield Lane
Y Ddraenen Wen - Pwll Nofio'r Ddraenen Wen, School Lane
Y Graig - Lifestyle Express, 1 Stryd Leyshon
Y Graig - Siop 'Graig Convenience Stores', 63 Llantrisant Road