Skip to main content

Ail-lenwi Rhondda Cynon Taf


refill 2

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ymuno â mudiad clodwiw sy'n ei gwneud hi'n hawdd i bobl ail-lenwi poteli dŵr mewn sawl lleoliad ledled y DU am ddim.

Mae Ail-lenwi RhCT yn helpu'r sefydliad dielw City to Sea i gyflwyno Gorsafoedd Ail-lenwi ar draws canol trefi yn Rhondda Cynon Taf, a hynny drwy annog busnesau lleol i gofrestru a darparu dŵr am ddim.refill 1 wel

Mae llu o fusnesau wedi cofrestru, ac mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi bod nifer o Orsafoedd Ail-lenwi ledled Rhondda Cynon Taf sy'n cynnwys caffis, tafarnau, bwytai a busnesau eraill.

Dyma lle gallwch ail-lenwi eich poteli dŵr yn Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd:

Canol Tref Aberdâr  

 • Bradleys Coffee
 • Peppers        
 • Pop in Restaurant  
 • The Ranch Diner    
 • Subway        
 • Greggs          
 • Servinis Café           
 • Wetherspoons  

Canol Tref Aberpennar

 • Llyfrgell Aberpennar / Ystafell De Little Rose   
 • Abigail Lewis Photography           
 • Danish Bacon Bar  
 • Greggs  

Canol Tref Glynrhedynog

 • Greggs          
 • KJS Quality Meats  
 • Sweet Shop 
 • Mandy's Bistro         
 • Lindy Lous   
 • Scoop and Smile    
 • Margaritellis 
 • Meddygfa Ferndale  

Canol Tref y Porth

 • Mr Chippy     
 • Orb Shop and Café
 • Siop Flodau Old Pat Anthonys    
 • The Deli        
 • Greggs          
 • All about Town Café    

Canol Tref Tonypandy

 • Coffee Shop
 • Greggs          
 • The Cwtch    
 • Conti's Fish and Chip Bar    

Canol Tref Treorci

 • Totally Scrumptious
 • Lion Inn        
 • Treorchy Fish Bar   
 • Café Café Treorchy
 • Hot Gossip   
 • Caffi/Bar Pysgod Carpannins           
 • A Fish Called Rhondda       
 • 10 Below dessert Parlour  
 • Cosy Café    
 • Deli Salad Bar         
 • Gwesty Bar Bistro       
 • Greggs

Mae'r Cyngor nawr yn annog rhagor o fusnesau i ymuno â chwyldro Refill UK, sy'n newid y ffordd y mae pobl yn yfed dŵr. I gofrestru, mae angen i fusnesau lawrlwytho'r ap 'Refill' am ddim a rhoi sticer yn eu ffenestr i ddangos i bobl sy'n mynd heibio bod croeso iddyn nhw lenwi eu poteli am ddim, fel arall e-bostiwch ni am ragor o fanylion.