Mae modd archebu bin olwynion newydd neu gyfnewid bin mwy am fin maint safonol (120 litr) ar-lein.
Gwasanaeth i breswylwyr Cwm Cynon a Chwm Taf yn unig yw hwn

Bydd archebu bin olwyn newydd (120 litr) yn golygu cost o £29.35 (costau gweinyddu). Bydd y taliad yn cael ei wneud drwy gerdyn Credyd neu Ddebyd

Ffoniwch ni ar 01443 425001 i gyfnewid eich bin mawr am fin safonol am ddim (120 litr)

  • Ni fyddwn ond yn cyflenwi ac yn casglu un bin ar olwynion fesul cartref
  • Nes i chi dderbyn eich bin ar olwynion, fe gewch chi ddefnyddio bagiau sbwriel i waredu'ch gwastraff.
  • Byddwn ni'n casglu hyd at 2 o fagiau du ar eich diwrnod casglu sbwriel dynodedig. 
  • Ar ôl i chi dderbyn eich bin, nodwch fod RHAID i'r bin gau'n llawn a fyddwn ni ddim yn casglu unrhyw wastraff ychwanegol sydd ar ochr y ffordd.