Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, am y tro, fyddwn ni ddim yn cynnig y gwasanaeth Bin olwyn – Gofyn am fin olwyn.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Mae modd archebu bin olwynion newydd neu gyfnewid bin mwy am fin maint safonol (120 litr) ar-lein.
  • Ni fyddwn ond yn cyflenwi ac yn casglu un bin ar olwynion fesul cartref
  • Nes i chi dderbyn eich bin ar olwynion, fe gewch chi ddefnyddio bagiau sbwriel i waredu'ch gwastraff.
  • Byddwn ni'n casglu hyd at 2 o fagiau du ar eich diwrnod casglu sbwriel dynodedig. 
  • Ar ôl i chi dderbyn eich bin, nodwch fod RHAID i'r bin gau'n llawn a fyddwn ni ddim yn casglu unrhyw wastraff ychwanegol sydd ar ochr y ffordd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.