Mae modd i chi archebu bin newydd ar-lein os caiff ei golli, ei ddwyn neu'i ddifrodi - neu os ydych chi wedi symud i mewn i eiddo sydd heb fin.
Dim ond trigolion Rhondda Cynon Taf sydd yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth yma

Bydd archebu bin olwyn newydd (120 litr) yn golygu cost o £27.60 (costau gweinyddu). Bydd y taliad yn cael ei wneud drwy gerdyn Credyd neu Ddebyd

  • Nes i chi dderbyn eich bin olwynion, fe gewch chi ddefnyddio sachau sbwriel i waredu'ch gwastraff.
  • Byddwn ni'n casglu hyd at 4 o fagiau du ar eich diwrnod casglu sbwriel dynodedig.

I gael rhagor o wybodaeth am archebu bin olwynion, edrychwch ar ein  cwestiynau cyffredin.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.