Siop Ailgylchu Y Sied yng Nghanolfan Ailgylchu Gymunedol Llantrisant, Castellau Fach, Llantrisant. CF72 8LP

shed-welsh-logoMae eitemau sydd ar werth wedi cael eu gweddnewid ar ôl cyrraedd Canolfan Ailgylchu Llantrisant. Mae modd eu prynu o'r siop am brisiau rhagorol.

Bydd y siop ar agor saith niwrnod yr wythnos o 10am tan 6pm. Mae hi'n gwerthu eitemau a gafodd eu hachub o safleoedd tirlenwi gan gynorthwywyr a gwirfoddolwyr yng Nghanolfan Ailgylchu Gymunedol Llantrisant. Croeso i chi roi eitemau i'r siop hefyd. Ydych chi ar fin cychwyn am y Ganolfan Ailgylchu? Oes gyda chi eitemau yn addas i'w hailddefnyddio? Beth am eu rhoi?

Rydyn ni'n croesawu llyfrau, teganau, beiciau, llestri addurniadau, DVDs, dodrefn, a llu o eitemau eraill. Mae hi fel arwerthiant cist car saith niwrnod yr wythnos – wyddoch chi byth beth allai ddod i law!

the shed 16
the shed 59

Bydd cynorthwywyr a gwirfoddolwyr yn gwirio bod yr eitemau mewn cyflwr gweithio diogel a da. Wedyn byddan nhw'n eu glanhau a'u rhoi ar werth. 

Mae'r Sied yn sicrhau bod mwy a mwy o eitemau y mae modd eu hailgylchu yn cael eu cadw allan o safleoedd tirlenwi, gan adeiladu ar y momentwm sy wedi'i greu eisoes gan y Cyngor wrth wella'i record ailgylchu.

Yn ystod mis Mai 2017, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru fod mwy na 64% o wastraff Rhondda Cynon Taf wedi cael ei ailgylchu yn 2016 – y ganran uchaf erioed ers 12 mis yn Rhondda Cynon Taf. Golyga hyn fod gweithgarwch ailgylchu'r ardal yn uwch na'r cyfartaledd yng Nghymru. Bydd mentrau fel Y Sied yn cynorthwyo'r Cyngor i fwrw targed 70% Llywodraeth Cymru erbyn 2024-25.

Mae modd i'r Sied ailddefnyddio ac ailgylchu eich eitemau. Gwyliwch sut yr awn ni ati. 

V

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.