Mae modd ailgylchu batris gyda gweddill eich gwastraff ailgylchu.

Rhowch y batris mewn bag ailgylchu oren, cau’r bag, a'i roi mewn bag ailgylchu clir gyda'ch eitemau ailgylchu eraill.

Mae modd archebu bagiau ailgylchu oren ar-lein, neu maen nhw ar gael yn y mannau casglu bagiau ailgylchu amrywiol.

Ailgylchu Batris
LeNa
Ailgylchu Batris 
POB batri arferol sy’n cael ei ddefnyddio yn y cartref  Batris ceir, batris ffonau symudol –
Ewch â’r rhain i’ch Canolfan Ailgylchu Gymunedol

Oeddech chi'n gwybod y bydd deunyddiau o'r batris yn cael eu hadfer a'u defnyddio i wneud batris newydd neu rywbeth arall?

Os rhowch chi'ch batris yn eich bagiau du, byddan nhw'n mynd i'r safleoedd tirlenwi ac yn niweidio'r amgylchedd.