Mae modd ailgylchu batris gyda gweddill eich gwastraff ailgylchu.

Rhowch y batris mewn bag ailgylchu oren, cau’r bag, a'i roi mewn bag ailgylchu clir gyda'ch eitemau ailgylchu eraill.

Mae bagiau ailgylchu oren ar gael yn y mannau casglu bagiau amrywiol.

Ailgylchu Batris
 Le Na
Ailgylchu Batris 
POB batri arferol sy’n cael ei ddefnyddio yn y cartref  Batris ceir, batris ffonau symudol –
Ewch â’r rhain i’ch Canolfan Ailgylchu Gymunedol

Oeddech chi'n gwybod y bydd deunyddiau o'r batris yn cael eu hadfer a'u defnyddio i wneud batris newydd neu rywbeth arall?

Os rhowch chi'ch batris yn eich bagiau du, byddan nhw'n mynd i'r safleoedd tirlenwi ac yn niweidio'r amgylchedd.

Pa fatris caf i eu hailgylchu?

Gall y batris canlynol gael eu rhoi yn y bag ailgylchu oren:

  • AAA ac AA
  • Meintiau C a D
  • Batris botwm (e.e. batris ar gyfer watsys neu declynnau clywed)
  • Batris ffonau symudol
  • Batris gliniaduron
  • Batris offerynnau pŵer

Dylech chi fynd â mathau eraill o fatris i Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned y Cyngor neu eu dychwelyd i’r siop lle prynoch chi nhw.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.