Bydd eich gwastraff bagiau du yn cael ei gasglu bob pythefnos ar eich diwrnod casglu.
Mae'r bagiau du ar gyfer gwastraff o'r tŷ neu wastraff bwyd does dim modd ei ailgylchu neu'i roi yn eich bin gwyrdd / gwastraff o'r ardd.

Yn 2016/17, cafodd 64% o holl wastraff y Cyngor ei ailgylchu, ond, er mwyn osgoi dirwyon sylweddol, mae angen inni ailgylchu 70% erbyn 2024/25 – dyna darged Llywodraeth Cymru. I fwrw‘r maen i’r wal yn hyn o beth, mae rheolau newydd ynghylch faint o fagiau du y cewch chi’u rhoi allan bob pythefnos – bydd y rhain yn dod i rym ar 4 Mehefin, 2018. Darllen rhagor o fanylion am y newidiadau yma.

Edrychwch ar yr eitemau y mae modd eu rhoi yn eich biniau ailgylchu bob wythnos 

Bin Gwastraff
 Ie   Na
Bin Gwastraff    
Rhowch unrhyw wastraff arall o’r tŷ yn y bag du arferol. Os NAD ydyn ni’n gofyn amdano, RHOWCH E YN Y BIN!     Deunyddiau mae modd eu hailgylchu a all fynd yn y bagiau ailgylchu. PEIDIWCH Â rhoi sbwriel yn eich bagiau ailgylchu. Mae modd ailgylchu o leiaf 80% o’r gwastraff sy’n dod o’ch cartref.

Ffyrdd arall o gael gwared ar wastraff

Am unrhyw eitemau does dim modd eu hailgylchu neu sy'n rhy fawr i'w casglu, mae modd ichi gysylltu â'n Gwasanaeth Casglu Eitemau Mawr neu, fel arall, ailgylchu trwy Too Good To Waste, ein helusen ailgylchu dodrefn lleol.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.