Bydd gennych ddau gadi bwyd:

  • cadi bach (Cadi Cegin) i gadw yn eich cegin - Leiniwch eich cadi gyda'r bagiau gwastraff bwyd bach, sy wedi'u dosbarthu gan y Cyngor. Unwaith mae'n llawn, dylech ei drosglwyddo i'r Bin Gwastraff Bwyd (cadi mawr).
  • cadi (Bin Gwastraff Bwyd) mawr i'w gadw y tu allan - Dylai'r Bin Gwastraff Bwyd gael ei leinio â'r bagiau gwastraff bwyd mawr, sy wedi'u dosbarthu gan y Cyngor, yn helpu i'w cadw yn lân. Gallwch gloi'r bin er mwyn atal anifeiliaid ei agor.
Gallwch ofyn am bin neu Cadi gwastraff bwyd ar-lein

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Oeddech chi'n gwybod eich bod yn gallu codi rhagor o fagiau ailgylchu gwastraff bwyd yn lleol?

Beth sy'n mynd yn eich Cadi Gwastraff Bwyd?

Food waste
 Ie Na
 Bagiau Gwastraff Bwyd 
 Ffrwythau, llysiau, cig, pysgod, bwyd sydd wedi’i goginio a heb ei goginio, bwyd wedi’i adael, plisg wyau, bara, pasta, grawnfwyd, reis, cydau te, esgyrn, gwaddod coffi, papur sglodion, bocsys cacennau hufen, bocsys pîtsas a bwyd anifeiliaid.  Plastig (gan gynnwys bagiau plastig oedd yn dal bwyd), metel, gwydr neu unrhyw bolystyren arall. Bagiau bara, cartonau prydau parod, papur arian. Dim gwastraff gwyrdd/o’r ardd. Unrhyw wastraff arall o’r tŷ.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.