Gweld rhestr o'r gwastraff o'r ardd/gwastraff gwyrdd mae modd ichi'i roi yn eich bagiau ailgylchu clir.
Bydd gwastraff o'r ardd yn cael ei gasglu trwy gydol y flwyddyn ar eich diwrnod casglu ailgylchu wythnosol.
Dylai gwastraff o'r ardd / gwyrdd fod mewn bagiau ailgylchu clir, ddim yn yr un bag a'ch ailgylchu gwastraff tŷ wythnosol.
IeNa
Bag clir – Gwastraff gwyrdd
Gwastraff o’r ardd, dail, gwair, tocion perthi a
blodau. Rhowch BOB darn o wastraff gwyrdd yn y bag
Planhigion ymledol (fel canclwm Siapan)

Nodwch: Mae gwasanaeth ailgylchu gwastraff o'r ardd ar gyfer trigolion Rhondda Cynon Taf, nid i fusnesau megis garddlunwyr.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.