Bydd gwastraff 'gwyrdd' mae modd ei ailgylchu a baw anifeiliaid anwes llysieuol bach yn cael ei gasglu bob WYTHNOS o tua dechrau mis Mawrth tan tua dechrau mis Tachwedd a phob PYTHEFNOS wedyn o tua dechrau mis Tachwedd tan tua diwedd mis Chwefror.

Chwiliwch am eich dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

  • Dylai gwastraff gwyrdd fod mewn bagiau ailgylchu CLIR, ac nid yn yr un bag â'ch gwastraff o'r cartref sy'n cael ei gasglu'n wythnosol.
  • Yn ystod misoedd y gwanwyn/haf (Mawrth 2020 – Tachwedd 2020), pan fydd mwy o alw am y gwasanaeth, caiff casgliadau gwastraff 'gwyrdd' eu cynnal yn wythnosol – ar yr un diwrnod â'ch casgliad gwastraff bag/bin du, ond nid ar union yr un pryd.
  • Yn ystod misoedd y gaeaf (16 Tachwedd 2020 - 6 Mawrth 2021) bydd eich gwastraff 'gwyrdd' yn cael ei gasglu bob pythefnos ar yr un diwrnod â'ch diwrnod casgliad gwastraff bag/bin du, ond nid yr union yr un pryd.
  • Mae Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned y Cyngor ar agor 7 niwrnod yr wythnos rhwng 8am a 5.30pm (Tachwedd-Ebrill), a rhwng 8am a 7.30pm (Ebrill-Hydref). Bydd y canolfannau yn derbyn gwastraff ailgylchu gwyrdd. Nodwch ei bod hi'n bosibl y bydd newidiadau i amseroedd agor dros gyfnod y Nadolig.

Popeth sydd angen i chi'i wybod

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Noder:

  • Mae gwasanaeth ailgylchu gwastraff o'r ardd ar gyfer trigolion Rhondda Cynon Taf, nid i fusnesau fel garddlunwyr.
  • Yn ystod tymor y Nadolig bydd system archebu ar-lein yn cael ei chyflwyno i ni gasglu coed Nadolig go iawn o ymyl y ffordd. Mae'n bosibl bydd amserlen casgliadau gwastraff gwyrdd yn newid, yn ddibynnol ar y galw cynyddol am ailgylchu gwastraff cyffredinol/bwyd a chasglu coed Nadolig go iawn o ymyl y ffordd.