Mae gwastraff gwyrdd y mae modd ei ailgylchu, sy'n cynnwys gwastraff o'r ardd a gwastraff anifeiliaid anwes sy'n llysieuwyr, yn cael ei gasglu'n WYTHNOSOL rhwng mis Ebrill a mis Hydref a bob PYTHEFNOS rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth.
  • Dylai gwastraff gwyrdd fod mewn bagiau ailgylchu CLIR, ac nid yn yr un bag â'ch gwastraff cyffredin sy'n cael ei gasglu'n wythnosol.
  • Yn ystod misoedd y gaeaf (rhwng dydd Llun cyntaf mis Tachwedd a dydd Gwener olaf mis Mawrth), bydd eich gwastraff gwyrdd yn cael ei gasglu bob pythefnos ar yr un diwrnod â'ch gwastraff cyffredinol/bagiau du, ond nid ar yr un pryd.
  • Mae Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned y Cyngor ar agor 7 niwrnod yr wythnos rhwng 8am a 5.30pm (Tachwedd-Ebrill), a rhwng 8am a 7.30pm (Ebrill-Hydref). Bydd y canolfannau yn derbyn gwastraff ailgylchu gwyrdd. Nodwch ei bod hi'n bosibl y bydd newidiadau i amseroedd agor dros gyfnod y Nadolig.

Popeth sydd angen i chi'i wybod

Rhagor o wybodaeth am yr hyn mae modd i chi'i ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Noder:

  • Mae gwasanaeth ailgylchu gwastraff o'r ardd ar gyfer trigolion Rhondda Cynon Taf, nid i fusnesau fel garddlunwyr.
  • Yn ystod tymor y Nadolig bydd system archebu ar-lein yn cael ei chyflwyno i ni gasglu coed Nadolig go iawn o ymyl y ffordd. Mae'n bosibl bydd amserlen casgliadau gwastraff gwyrdd yn newid, yn ddibynnol ar y galw cynyddol am ailgylchu gwastraff cyffredinol/bwyd a chasglu coed Nadolig go iawn o ymyl y ffordd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.