Skip to main content

Pryd bydd fy ngwastraff gwyrdd yn cael ei gasglu?

Bydd eich diwrnod casglu gwastraff gwyrdd yn dilyn trefn eich diwrnod casglu gwastraff ailgylchu yn ystod misoedd yr haf (13/03/23 - 27/10/23).

Dod o hyd i'ch dyddiadau casglu gwastraff a deunydd ailgylchu.

Mae modd i chi hefyd waredu gwastraff gwyrdd yn eich Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned leol