Y Casgedau a'r cofroddion sydd ar gael

Casgliad 'Cariad' 
Mae’r yrnau pres yma yn cael eu haddurno â llaw, ac mae dau faint ar gael. Mae yrnau mawr yn dal hyd at 3.5 litr ac mae’r yrnau bach yn addas ar gyfer dal ychydig o ludw er cof am yr unigolyn. Mae amryw o ddyluniadau ar gael. Rhaid nodi nad yw'r yrnau yma'n addas ar gyfer cael eu claddu ym mynwentydd Rhondda Cynon Taf. Dylech chi eu cadw yn eich cartref neu eu claddu rhywle arall (lle bod hawl gyda chi i wneud hynny).   
CariadCollections
Pris:
Mawr £110
Bach £20 
Arth Goffa 

Tedi clasurol gyda ffwr melfedaidd brown golau, wyneb clir, llygaid botwm du a thrwyn a cheg frown. Mae’r cwdyn meddal tu mewn yn dal lludw plentyn neu ychydig o ludw oedolyn, neu gofrodd, yn ddiogel gyda'r tedi.

Maint - 14.25” (360mm) o uchder ar ei heistedd   

MemoryBear
Pris:
£38.00
Casgedau Lliwgar  

Mae’r casgedau lludw yma ar gael mewn amryw o ddyluniadau a lliwiau gwahanol er mwyn adlewyrchu’r unigolyn arbennig ac unigryw. Caiff delweddau eu gosod ar y gasged â llaw ac mae modd eu personoli gydag enw, dyddiad, llun neu neges. Mae llyfryn llawn dyluniadau ar gael yn yr Amlosgfa neu gallech chi ddylunio un eich hun. Maen nhw’n cael eu creu gan adnoddau adnewyddadwy ac yn cael eu cynhyrchu heb ddefnyddio fformaldehyd. Mae’r defnyddiau yn gwbl ddiogel a byddan nhw ddim yn llygru’r ddaear. Mae papur ac inc casgedau yn cadw at Reoliad 10 o Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd 2000 (Cymru a Lloegr) a dydyn nhw ddim yn cynnwys PVC, clorin, melamin neu bolysteren. 

ColourfulCaskets

Pris:
£120.00 gan gynnwys plât enw wedi'i arysgrifio 

Croes Bren a Phlât Enw 
Croes wedi'i gwneud o bren caled gyda phlât enw wedi'i arysgrifio. Os ydych chi'n dymuno, mae modd i chi drefnu i osod y groes ar fedd yn un o’n mynwentydd yn rhad ac am ddim. 
WoodenCross
Pris:
£42.00
Wrn Coffa /Wrn baban 
Wrn coch tywyll plastig. Addas fel cofrodd neu i ddal lludw baban.  
BabyUrn
Pris:
£8.00
Tana
Wrn Porslen gwyn sy’n dal hyd at 1.5 litr, 25cm o uchder  
Tana
Pris:
£75.00
Deigryn

Wrn efydd hyfryd a modern. Lliw arian. Yn dal hyd at 2.3 litr 

Teardrop
Pris:
£120.00
Casgedau sy'n garedig wrth y ddaear 
Mae Paulownia yn adnodd cynaliadwy sy’n aildyfu o’i wraidd yn debyg i fambŵ.  Mae’n garedig wrth y ddaear ac mae ei wraidd hir yn helpu i leihau lefel trwythiad ac atal halwynedd.  Dyma’r pren caled sy’n tyfu gyflymaf ar y blaned. Mae’r coed yn barod i’w cynaeafu o fewn 7 mlynedd yn hytrach na 40+ o flynyddoedd.  Ar gael mewn amryw o ddyluniadau, gyda phlât enw wedi’i arysgrifio 
EnvironmentallyfriendlyCask
Pris:
£38.00
Wrn Gwyrdd Eco  

Wedi’i wneud o flawd corn felly mae’n treulio i’r ddaear yn hawdd.  

Mae’r wrn wedi cael ei baentio â llaw ac mae’n dal hyd at 3 litr. 

Green-eco-urn
Pris:
£120.00
Calonnau Coffa 

Calonnau pres sy’n addas ar gyfer ychydig o ludw goffa. 

Mae’r calonnau ar gael mewn coch/ glas/ aur neu arian.

Hearts
Pris:
£50.00
Cofroddion Gemwaith  
Wedi’u gwneud o arian sterling. Mae gemwaith yn ffordd ddisylw o gadw lludw person arbennig yn agos atoch chi. Mae tlws y mwclis a thlysau’r freichled yn dod yn rhydd er mwyn i chi gael cadw gweddillion lludw yn ddiogel. Mae’r mwclis ar gael mewn siâp calon, deigryn neu symbol rhuban cancr y fron. Mae gan y freichled symbol rhuban cancr y fron hefyd.  Bydd cyfraniad yn cael ei wneud tuag at elusen cancr y fron o brynu eitemau siâp rhuban. 
JewelleryKeepsakes
Pris:
Mwclis £70.00
Breichled £75.00 
Mandalay
Wrn alwminiwm. Dewis economaidd da. Dal hyd at 1.5 litr, 16cm o uchder  
Mandalay
Pris:
£45.00

Cysylltwch â

Mynwent ac Amlosgfa Glyn-taf 

Cemetery Road,

Glyn-taf
Pontypridd
CF37 4BE

E-bost: susan.lacey@rctcbc.gov.uk
Ffon: 01443 402810
Ffacs: 01443 406052

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.