Ffioedd a thaliadau yn effeithiol o 1 Ebrill 2018/19 - Sylwch * nad yw'r gordal y tu allan i'r ardal o 100% bellach yn gymwys, mae hyn wedi'i derfynu.

Mae'r holl daliadau eraill ar gael ar gais

Ffi amlosgi (ni chodir tâl ar gyfer person dan 18 oed)

£690.00

Prynu'r hawl echgynhwysol i gladdu mewn llain ar gyfer gweddillion amlosgedig

£264.00

Claddu mewn llain ar gyfer gweddillion amlosgiedig

 

£264.00

Datgladdu gweddillion amlosgiedig

 

£245.00

Datgladdu gweddillion amlosgedig a dychwelyd y llain yn ôl i'r Awdurdod

£185.00

Slot capel ychwanegol/gwasanaeth gladdu yng nghapel Amlosgfa Glyn-taf

£118.00

Gwasgaru gweddillion amlosgiedig o amgylch llwyn rhosod

£163.00

Gwasgaru gweddillion amlosgiedig ar lawnt/bedd

£114.00

Cyflwyno llwyn rhosod goffa/plac goffa am 10 mlynedd

£186.00                                                           

Cyflwyno llwyn rhosod goffa safonol am 10 mlynedd

£201.00

 

Prynu'r hawl echgynhwysol i gladdu i gladdu mewn bedd o flaen llaw

£1050.00

Am yr hawl echgynhwysol i gladdu mewn bedd

£700.00

Am yr hawl echgynhwysol i gladdu ac am gladdu (ni chodir tâl ar gyfer person dan 18 oed)

£0.00

£0.00

 

Claddu person sydd wedi cyrraedd ei benblwydd yn 18 - Bedd ar gyfer un/dwy gladdedigaeth

£700.00

Claddu person sydd wedi cyrraedd ei benblwydd yn 18 - Bedd ar gyfer tair claddedigaeth

£800.00

Am gloddio mewn bedd i weld a oes lle i ragor o gladdedigaethau, os yw’r cofnodion yn rhoi lle i gredu nad oes rhagor o le.

£327.00

Defnyddio capel Trealaw ar gyfer gwasanaeth claddu

 

£107.00

Ar gyfer datgladdu gweddillion dynol (claddedigaeth corff cyfan) a'r holl gostau ychwanegol

£2672.00

 

Codi cofeb ar fedd pridd neu lain amlosgi

£250.00

Codi tabled safonol ar ymyl y llwybr 7.5"x5" am gyfnod o 10 mlynedd

£223.00

Codi tabled safonol ar ymyl y llwybr 10”x6” am gyfnod o 10 mlynedd

£223.00

Codi tabled safonol ar ymyl y llwybr 15”x9” am gyfnod o 10 mlynedd

£290.00

Codi tabled safonol ar ymyl y llwybr 30”x9” am gyfnod o 10 mlynedd

£402.00

Arysgrif ychwanegol ar dabled

£93.00

Plac ar fainc am gyfnod o 10 mlynedd

Pris ar gais

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Gwasanaethau Profedigaethau

Plac newydd ac arysgrif

£26.00

Arysgrif ychwanegol ar blac ger llwyn rhosyn

£26.00

Llyfr coffa - 2 linell

£75.00

Llyfr coffa - 5 llinell

£111.00

Llyfr coffa - 8 llinell

£148.00

Arwyddlun o flodau a chrest

£118.00

5 llinell gydag arwyddlyn o flodau ayyb

£229.00

8 llinell gydag arwyddlyn o flodau ayyb

£266.00

Archebu llinellau

£82.00

Ailgyflwyno llwyn rhosod am 10 mlynedd

£156.00

Ailgyflwyno llwyn rhosod safonol am 10 mlynedd

£170.00

Ailgyflwyno tabled 15”x9”

£200.00

Ailgyflwyno tabled 30” x 9”

£402.00

Ailgyflwyno tabled 10” x 6”

£153.00

Ailgyflwyno tabled 7.5” x 5”

£153.00

Tabled ar gyfer dysgl goffa plentyn

£313.00

 

Tiwbiau gwasgaru

 

Mawr

£23.00

Bach

£16.00

 

Cofebau eraill

 

Cynhwysydd gweddillion

£15.00

Casged bren a phlât enw

£56.00

Croes Bren a Phlât Enw

£56.00

Dyfyniad ardystiedig o'r gofrestr amlosgi/tystysgrif newydd

£29.00

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.