Skip to main content

Costau angladdau

Ffioedd a thaliadau yn weithredol o 1 Ebrill 2020/21 - Nodwch nad yw'r tâl ychwanegol o 100% yn berthnasol, gan ei fod wedi dod i ben.  

Mae'r holl daliadau eraill ar gael ar gais.

Ffi amlosgi (dim tâl i berson dan 18 oed)

£721.00

Tâl am hawl arbennig i gladdu gweddillion wedi eu hamlosgi mewn plot

£276.00

Angladd ger plot gweddillion wedi'u hamlosgi

 

£276.00

Datgladdu gweddillion wedi'u hamlosgi

 

£256.00

Datgladdu gweddillion wedi'u hamlosgi a rhoi'r plot yn ôl i'r Awdurdod

£193.00

Slot ychwanegol yn y Capel/gwasanaeth claddu ychwanegol yng nghapel Amlosgfa   Glyntaf

£123.00

Gwasgaru gweddillion wedi'u hamlosgi ger llwyn rhosod

£171.00

Gwasgaru gweddillion ar lawnt neu fedd

£119.00

Gosod llwyn rhosod a phlac fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£194.00         

Gosod llwyn rhosod fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£210.00

 

Y modd i brynu'r hawl neilltuedig i gladdu mewn bedd o flaen llaw

£1218.00

Yr hawl neilltuedig i gladdu mewn bedd

£1066.00

Yr hawl neilltuedig i gladdedigaeth ac angladd (dim tâl i berson dan 18 oed)

£0.00

£0.00

 

Ar gyfer claddu person sydd wedi cael ei b/phen-blwydd yn 18 - bedd i un/dau

£812.00 (gan gynnwys ffi drwydded goffa)

Ar gyfer claddu person sydd wedi cael ei b/phen-blwydd yn 18 oed - bedd ar gyfer   tri

£914 (gan gynnwys ffi drwydded goffa)

I ddatgladdu bedd i weld a oes rhagor o le, os yw'r cofnodion yn dangos nad oes   rhagor o le.

£314.00

Defnydd o Gapel Trealaw ar gyfer gwasanaeth claddu

 

£112.00

Ar gyfer datgladdu gweddillion dynol (angladd corff llawn) a'r costau ychwanegol   a ddaw yn ei sgil

£2790.00

 

Yr hawl i godi cofeb ar fedd pridd neu blot amlosgi

£254.00

I godi llechen goffa 7.5"x5" am gyfnod o 10 mlynedd

£232.00

I godi llechen goffa 10"x6" am gyfnod o 10 mlynedd

£232.00

I godi llechen goffa 15"x9" am gyfnod o 10 mlynedd

£302.00

I godi llechen goffa 30"x9" am gyfnod o 10 mlynedd

£420.00

Arysgrifiad ychwanegol ar lechen

£97.00

Plac ar fainc am gyfnod o 10 mlynedd

Pris ar gais

 

Gwasanaethau Profedigaethau Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf

I ail-osod plac ac arysgrifiad   

£27.00

Arysgrifiad ychwanegol ar blac ger llwyn rhosod

£27.00

Llyfr Coffa - 2 linell

£78.00

Llyfr Coffa - 5 llinell

£116.00

Llyfr Coffa - 8 llinell

£154.00

Emblem blodeuog ac arwyddlun

£123.00

5 llinell gydag arwyddlun ayyb

£239.00

8 llinell gydag arwyddlun ayyb

£277.00

Cadw llinellau 

£85.00

Ail-gyflwyno llwyn rhosod fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£168.00

Ail-gyflwyno llwyn rhosod arferol fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£178.00

Ail-gyflwyno llechen 15"x9"

£209.00

Ail-gyflwyno llechen 30"x9"

£420.00

Ail-gyflwyno llechen 10"x6"

£159.00

Ail-gyflwyno llechen 7.5"x5"

£159.00

Llechen â phlanhigyn yn gofeb i faban

£327.00

 

Cofebau eraill

 

Cynhwysydd gweddillion

£16.00

Darpariaeth o gasged pren a phlac enw

£59.00

Darpariaeth croes bren a phlac enw

£59.00

Darn tystiedig o gofrestr yr amlosgfa/tystysgrif newydd

£30.00