Skip to main content

Digwyddiadau darparwyr gofal plant

Oes gyda chi gwestiwn am Gynnig Gofal Plant Cymru?

Dewch i'n gweld ni yn ein sesiynau galw heibio. Gallwn ni roi cymorth gyda cheisiadau rhieni, hawliadau darparwyr, ac unrhyw wybodaeth neu ymholiadau cyffredinol eraill

Llyfrgell Pont-y-clun Heol-y-Felin, Pont-y-clun, CF72 9BE y dydd Mawrth cyntaf o bob mis | 2pm-6pm

Llyfrgell Treorci Heol yr Orsaf, Treorci, CF42 6NN yr ail ddydd Mawrth o bob mis | 2pm-6pm

Llyfrgell Aberdâr Y Strys Las, Aberdâr, CF44 7AG y trydydd dydd Mawrth o bob mis | 2pm-6pm

Llyfrgell Pontypridd 1 Llys Cadwyn, Stryd Taf, Pontypridd, CF37 4TH y pedwerydd dydd Mawrth o bob mis | 2pm-6pm

Swyddfa'r Cyngor Tŷ Trevithick, Abercynon, CF45 4UQ Bob dydd Gwener 9am-1pm trwy apwyntiad yn unig (ffoniwch 03000 628628