Mae’r cynllun Grant Darparwyr Gofal Plant ar gyfer 2020/2021 bellach wedi cau.