Skip to main content

Ymgynghoriad Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022

Yn galw rhieni a gofalwr sy’n defnyddio gofal plant yng Nghymru!

Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eisiau clywed eich barn am ofal plant yn eich ardal leol.

Dweud eich dweud heddiw

Rydyn ni eisiau deall mwy am y gofal plant sydd ei angen arnoch, boed ar gyfer plant ifanc neu blant hŷn sydd angen gofal cyn neu ar ôl ysgol neu yn y gwyliau. Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich profiad o ddod o hyd i ofal plant addas gan y bydd hyn yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae’r arolwg ar gael tan hanner nos ar 31 Hydref 2021.