Skip to main content

Cylchoedd chwarae

Mae cylchoedd chwarae neu gylchoedd cyn oed ysgol yn cynnig gofal sesiynol ar gyfer plant cyn oed ysgol. Fel arfer, mae'r sesiynau hyn yn y bore.

Mae'r cylchoedd hyn yn gyfle i blant bach gymdeithasu, dod yn gyfarwydd â threulio amser oddi cartref a pharatoi ar gyfer addysg ffurfiol.

Chwiliwch am gylchoedd chwarae isod.

Cylchoedd chwarae

Gweld cylchoedd chwarae lleol drwy wefan DEWIS