Yn ôl traddodiad, mae clybiau ar ôl ysgol yn cael eu cynnal mewn ysgolion. Maen nhw'n cael eu hystyried yn weithgareddau allgyrsiol sy'n cefnogi dysgu a phresenoldeb, nid yn ddarpariaeth gofal plant ffurfiol.

Mae modd i glybiau ar ôl ysgol gynnwys gweithgareddau (fel clybiau garddio a chlybiau crefft) a phynciau (fel mathemateg, darllen ac ysgrifennu). Mae clybiau ar ôl ysgol yn cael eu cynnal gan yr ysgolion, ac mae modd iddyn nhw hefyd gael eu cynnal gan sefydliadau/mudiadau allanol.

Mae llawer o warchodwyr plant a meithrinfeydd hefyd yn darparu gofal ar ôl oriau'r ysgol.

Chwiliwch am glybiau ar ôl ysgol a darpariaeth gofal cofleidiol sy'n addas i chi. 

Clybiau ar ôl ysgol

Gweld clybiau ar ôl ysgol drwy wefan DEWIS

 

RAZOR VIEW ERROR
Path: /SiteElements/Razorviews/FIS/FISListings.cshtml
Error: The underlying provider failed on Open.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.