Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyfuniad o 30 awr yr wythnos o addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi'i ariannu ychwanegol i rieni sy'n gweithio. Bydd y ddarpariaeth yma ar gael i blant 3 a 4 oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Welsh Government is committed to providing 30 hours a week of combined Foundation Phase Nursery (FPN) education and additional funded childcare for working parents of three and four year olds, for up to 48 weeks of the year.