What is the Childcare Offer?
The Childcare Offer is 30 hours a week of free early education and childcare for eligible working parents of three and four-year-olds for up to 48 weeks of the year. It consists of a combination of the existing Foundation Phase Nursery (FPN) provision open to all three and four-year-olds and additional funded childcare for eligible families.

How many hours of childcare am I eligible for?
The offer is a maximum of 30 hours of combined education and childcare.  RCT already  offers children, from the term following their 3rd birthday, 15 hours of FPN education.  This means that during term time, eligible parents can access an additional 15 hours of childcare.

Parents are not required to access their early education entitlement in order to access the childcare element of the offer.  However their entitlement will include these hours whether they access them or not.

If your child’s school offers full time FPN, then your term time entitlement through the Childcare Offer will be taken up by the FPN provision.  You will still be eligible for 30 hours of childcare for nine weeks of the school holidays.

Sawl awr o addysg ydw i'n cael manteisio arni?
Mae'r elfen addysg o'r cynnig yma'n amodol ar reolau arferol Derbyn Disgyblion RhCT. Rhaid i rieni wneud cais am le addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen (FPN). Os nad oes lle ar gael, mae'n bosib bydd modd i blant gael addysg drwy Ddarparwr Addysg Cofrestredig (REP). Nodwch byddwn ni dim ond yn ariannu lleoliadau addysg â Darparwyr Addysg Cofrestredig ar gyfer plant sy'n 3 oed rhwng Medi a Mawrth bob blwyddyn hyd at fis Medi'r flwyddyn ganlynol.

Os ydych chi'n dewis peidio â gwneud cais am le mewn ysgol ar gyfer eich plentyn, fyddwch chi ddim yn cael manteisio ar le addysg wedi'i gyllido gyda Darparwr Addysg Cofrestredig.

Hefyd, os na fyddwch chi'n manteisio ar le addysg, dim ond 15 awr o ofal plant wedi'i gyllido y cewch chi fanteisio arno yr wythnos yn ystod y tymor (h.y. fydd dim modd inni ychwanegu rhagor o oriau (fel bod 30 awr yr wythnos gyda chi) o elfen gofal plant y cynnig yma yn ystod y tymor).

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais am le addysg mewn Meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen, ewch i www.rctcbc.gov.uk/derbyndisgyblion.

Pryd bydd fy mhlentyn yn gymwys?

 Mae’r tabl isod yn esbonio pryd y gallwch wneud cais ar gyfer y Cynnig Gofal Plant:

Os cafodd eich plentyn ei eni

Yn Gymwys o

Mae'n gymwys hyd at

Cais ar Agor

1 Medi 2015 - 31 Rhagfyr 2015

7 Ionawr 2019 (neu ddechrau tymor y gwanwyn)

31 Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2020

Ar agor

1 Ionawr 2016 - 31 Mawrth 2016

29 Ebrill 2019 (neu ddechrau tymor yr haf)

31 Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2020

Ar agor

1 Ebrill 2016 - 31 Awst 2016

2 Medi 2019 (neu ddechrau tymor yr hydref)

31 Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2020

1 Gorffennaf 2019

1 Medi 2016 - 31 Rhagfyr 2016

6 Ionawr 2020 (neu ddechrau tymor y gwanwyn)

31 Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2021

18 Tachwedd 2019

1 Ionawr 2017 - 31 Mawrth 2017

20 Ebrill 2020 (neu ddechrau tymor yr haf)

31 Awst yn dilyn ei ben-blwydd yn 4 oed 2021

16 Mawrth 2020


Nodwch: Yn RhCT, mae’r dyddiadau derbyn yma yn aros yr un peth pob blwyddyn ac nad ydyn nhw’n newid yn ôl pryd mae Pasg yn dechrau

Os byddwch chi'n cyflwyno cais cyn y dyddiadau yma, caiff eich cais ei wrthod yn awtomatig, a bydd raid i chi gyflwyno cais arall ar ôl y dyddiad 'cychwyn' ar gyfer cyflwyno ceisiadau.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.