Yn ôl traddodiad, mae clybiau brecwast yn cael eu cynnal mewn ysgolion. Maen nhw'n cael eu hystyried yn weithgareddau allgyrsiol sy'n cefnogi dysgu a phresenoldeb, nid yn ddarpariaeth gofal plant ffurfiol.

Mae'r Cyngor yn cynnal menter brecwast am ddim mewn ysgolion cynradd. Mae'n cydnabod ei bod hi'n bwysig bod plant yn dechrau'r diwrnod â brecwast iachus, maethlon a digonol er mwyn canolbwyntio'n well yn ystod gwersi.

Mae clybiau brecwast yn tueddu i gael eu cynnal rhwng 8am a dechrau'r diwrnod ysgol. Maen nhw'n helpu i wella presenoldeb a phrydlondeb ac yn galluogi'r plant i gymdeithasu ag eraill cyn dechrau gwersi. Mae'r clybiau brecwast hefyd o fudd mawr i rieni sy'n mynd i'r gwaith yn gynnar.

Mae llawer o warchodwyr plant a meithrinfeydd hefyd yn darparu gofal cyn ac ar ôl oriau'r ysgol.

Chwiliwch am glybiau brecwast a darpariaeth gofal cofleidiol sy'n addas i chi.

Can’t find what you are looking for? Need more information or advice?
Contact the Family Information Service now on FREEPHONE 0800 180 4151 (from landlines) or 0300 111 4151 (from mobiles)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.